"Een persoonlijk ontwikkelingsplan is geen luxe. Laat uw jonkies niet in de kou staan"

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week heeft redacteur Erik Verreet het over de noodzaak van loopbaanbegeleiding.

Mijn loopbaan overviel me grotendeels. De promoties kwamen op momenten dat ik ze niet verwacht had. Eenzelfde beeld herken ik in onze Talentenquête: de Vlaming stuurt zijn carrière te weinig. Slechts 17 procent vraagt om een loopbaangesprek in hun organisatie en een absolute minderheid klopt zelf aan bij een externe consulent om hun carrière op het juiste pad te krijgen.

In onze enquête valt er weinig te merken van de dure eden die de Vlaamse regering heeft gezworen om de inzetbaarheid van de werknemers te verhogen. Officieel trekken de politieke akkoorden zoals 'Vlaanderen in Actie' en het Werk- en Investeringsplan de kaart van de mobiele, lerende Vlaming. Loopbaanbegeleiding is één van de hoekstenen van deze acties. Tegen 202O heeft elke Vlaming zelfs recht op dergelijk carrièreadvies. Maar, zoals onze enquête aantoont, leeft dit niet onder de werkende bevolking. Ook de ondernemingen verwaarlozen de ontwikkeling van hun medewerkers. Alain D'Hooghe, consulent van SD Worx. "Ze gaan bewust niet in dialoog met hun medewerkers over hun loopbaanverwachtingen. En als die bedrijven wel aan opvolgingsplanning doen, weten de werknemers dikwijls niet wat de directie met hen van plan is."

Eind dit jaar loopt de huidige regeling voor de loopbaanbegeleiding af en is er een nieuwe regeling nodig. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) discussieert over welke richting we uitmoeten. Naast de vakbonden en een 10-tal non-profit organisaties zijn ook de selectiebureaus en de uitzendfirma's geïnteresseerd in een stuk van de koek. Maar zij vrezen de administratieve last die met de Europese subsidies gepaard gaan. Ook vinden ze dat de nadruk te veel ligt op het begeleiden van 50-plussers, allochtonen en gehandicapten.

De discussie binnen de SERV draait vooral om structuren en veel geld. Maar allereerst zouden de bedrijven en de bevolking het nut moeten inzien van loopbaanbegeleiding.
De ondernemingen zullen die mentale switch snel moeten maken, want de jongere generatie stelt hogere eisen dan de oudere medewerkers. De jonge Vlamingen denken meer na over een nuttige en aangename loopbaan. Logge organisaties die op deze verwachting niet inspelen, lopen het risico dat hun jonge medewerkers gedesillusioneerd vertrekken. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is dus geen luxe. Laat uw jonkies niet in de kou staan.