Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Eén kind, twee uitkeringen

De SIOD stootte de voorbije jaren ook op een wel heel bijzondere vorm van sociale fraude die vooral bij allochtonen populair blijkt: tweemaal kinderbijslag aanvragen voor hetzelfde kind. Daarbij wordt gretig misbruik gemaakt van de mogelijkheid om ook kinderbijslag aan te vragen voor kinderen die in het buitenland geboren zijn en – al dan niet tijdelijk – niet in België wonen. “Een kind van buitenlanders die legaal in België ingeschreven zijn, wordt daarbij, onder een lichtjes verschillende naam, ook nog eens pakweg Marokko of Tunesië aangegeven. Omdat de Burgerlijke Stand in bepaalde landen nu eenmaal niet zo goed georganiseerd is, of omdat het ambtenarenapparaat er niet altijd even betrouwbaar is, valt dit soort fraude voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) vaak heel moeilijk te detecteren. Eén kind krijgt plots twee namen, en voor RKW gaat het dan om twee kinderen die allebei recht hebben op kinderbijslag. In dit geval gaat het natuurlijk niet om een heuse miljoenenfraude, maar het toont wel aan hoe inventief men soms misbruik tracht te maken van onze gulle sociale zekerheid. België staat in het buitenland bekend als het land van melk en honing, misschien moeten we op dat vlak toch iets strenger worden.”

Terug naar het hoofdartikel 'Gesjoemel met sociale uitkeringen'