Een evaluatie is nooit objectief

AKKOORD

Professor Samuel Culbert: “Als iemand van baas verandert, krijgt hij dikwijls een heel andere evaluatie dan de jaren ervoor. Elke baas weegt zijn medewerkers binnen zijn eigen doelstellingen en vooral binnen zijn eigen motieven. En heel dikwijls baseert hij zijn evaluatie op anonieme feedback, zoals bij 360° feedback. Waarom legt de baas zijn persoonlijke voorkeuren en zijn eigen agenda niet gewoon op tafel? Dan kan de medewerker correct inschatten hoe hij moet reageren op de evaluatiepunten.”

NIET AKKOORD

Professor Daniel Vloeberghs: “De baas mag zijn eigen criteria hanteren in het systeem van de ‘merit pay’, waarbij inderdaad zijn voorkeuren meespelen. Maar dat systeem wordt steeds minder gehanteerd. 360°-feedback heeft dan weer een heel andere benadering: hier worden verschillende personen in de directe werkomgeving van de medewerkers bij betrokken, en ook hijzelf. Het is een heel krachtig instrument dat juist de objectiviteit kan verhogen. Het is wel niet bruikbaar in elke organisatie.”

Terug naar het artikel over zin en onzin van evaluatiegesprekken.