Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Een aanvaring vermijden is groepswerk. Anders wordt deze economische storm de hele bemanning noodlottig."

Verander je bedrijf (niet) kapot

Dit jaar telt Vlaanderen al ruim 3.356 faillissementen. Op jaarbasis is dat bijna 10 procent meer dan in 2011. Het bureau voor handelsinformatie Graydon rekent op een rode herfst met een ‘piekend faillissementenniveau’.

Als een bedrijf op problemen afstevent, kan je dat als bezoeker ruiken. De sfeer in de kantoren en de lichaamstaal van de medewerkers spreken boekdelen. Eigenaardig genoeg merkt de directie dit veel minder. Zij heeft veranderingen doorgevoerd die haar mensen uit hun lood slaan. Managers kijken naar de omzet en de winst om het effect van hun beslissingen te meten, maar hoe hun medewerkers er op reageren laat hen koud, stellen de Amerikaanse onderzoekers Rees en Rumbles (Portsmouth Business School) vast na een verbijsterende studie bij twintig grotere bedrijven.

Managers geloven immers dat ze het recht hebben zoveel veranderingen door te voeren als ze wensen. Aan Rees & Rumbles gaven ze wel toe dat amper een derde van hun ingrepen tot betere resultaten had geleid. Dat hun medewerkers intussen moe en cynisch of zelfs depressief waren geworden van al die beslissingen, maakte die managers weinig uit.

Bedrijven draaien op mensen. Indien hun motivatie wegsmelt vertaalt zich dat onmiddellijk in de zakelijke resultaten. Daarom kan en moet het anders, want veranderen is niet noodzakelijk slecht. De truc is de veranderingen te laten dragen door de medewerkers. Hiervoor bestaan verschillende technieken. Ze draaien allen rond een betere interne communicatie.

Neem bijvoorbeeld het ‘waarderend onderzoek’ waarin een reeks medewerkers tijdens enkele praatsessies samen een betere toekomst schetsen van de organisatie. In deze grote conversatieronde domineren niet de hiërarchische posities maar vooral de kwaliteit van de relaties. Stapje na stapje krijgen werknemers en managers een beter begrip voor elkaar. Eens dat wantrouwen weggewerkt en een richting uitgestippeld, loopt het beter. Bedrijven die op de rand van de afgrond zaten, sloegen zich zo door hun eigen crisis heen.

Organisaties zijn constant in beweging. Maar om niet op de dreigende ijsberg te varen, moeten niet alleen de kapitein en de officieren samenwerken, ook de matrozen en de stokers onderin weten best waarheen ze varen. Een aanvaring vermijden is groepswerk. Anders wordt de huidige economische storm de hele bemanning noodlottig.