De werkdag van ... een coördinator van de 'Week van de sportclub'

Ann Colpaert
  • Leeftijd: 56 jaar
  • Diploma: Licentiate in de Lichamelijke Opvoeding
  • Functietitel: Coördinator Week van de sportclub
  • Organisatie: Bloso

Elke week blogt m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Ann, coördinator van de 'Week van de sportclub'.

Ik heb bewust voor een job bij Bloso gekozen. Ik wou er starten op de afdeling sportwetenschappelijk onderzoek, maar ben uiteindelijk terechtgekomen op de afdeling sportpromotie.

Op die afdeling ondernemen wij acties voor georganiseerde en niet-georganiseerde sportbeoefenaars. Het uiteindelijke doel is alle Vlamingen aan te zetten om te bewegen en te sporten.

Een aantal acties worden door mij aangestuurd of gecoördineerd. Zo hebben we voor de niet-georganiseerde sportbeoefenaars (lopers, mountainbikers, mensen die individueel wensen te sporten in los verband) een aantal projecten lopen:

  • de ontwikkeling van vast bewegwijzerde mountainbikeroutes en mountainbike netwerken (momenteel al 145 permanente routes en 15 netwerken in Vlaanderen aangelegd),
  • de ontwikkeling van bewegwijzerde loopomlopen met kilometeraanduiding (momenteel al 26 loopomlopen aangelegd),
  • de ontwikkeling van fitnesstoestellen in openlucht (97 Fit-o-meter omlopen in Vlaanderen).

Ik doe deze job voornamelijk uit het idealisme en de uitdaging om iedereen, ook maatschappelijk kwetsbare groepen,  aan te zetten om te bewegen en te sporten.

Week van de sportclub

Deze week vindt in Vlaanderen de vijfde editie plaats van de ‘Week van de Sportclub’: hét moment voor sportclubs en sportdiensten om hun werking en activiteiten in de kijker te plaatsen voor alle sporters en niet-sporters.

Met de slogan ‘Ook dringend toe aan een sportclub’ wordt een promotiecampagne gevoerd via radio, tv, de website en de facebookpagina. 189 gemeenten  (van de 308) en meer dan 2.350 sportclubs in Vlaanderen doen mee.

Deze week worden alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs ook opgeroepen om op woensdag in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.  Om die oproep te versterken is er een leuk promotiefilmpje gemaakt, te bekijken op YouTube en de facebookpagina van Week van de sportclub.

Het bijzondere aan deze week is dat de sportclubs waarvan de werking ten slotte rond vrijwilligers draait, eens in de kijker worden gesteld en de nodige aandacht en waardering krijgen voor hun inzet om in de eerste plaats kinderen en jongeren, maar ook andere leeftijdsgroepen onder begeleiding van gekwalificeerde lesgevers en in kwaliteitsvolle infrastructuur te laten sporten.

Plus en min

Pluspunten van deze job zijn de variatie in het werk, de aangename werkplek, uitdagende projecten en vooral de inhoud van de job. Meestal kan je resultaatsgericht werken en ben je met een positieve boodschap bezig namelijk mensen overtuigen dat sporten en bewegen belangrijk is om de kwaliteit van hun leven te verhogen.  Ik zou echter liever wat minder invloed van politieke kleur op je loopbaanontwikkeling hebben.