De werkdag van de overheidsmanager van het jaar

Naam: Stefaan Van Mulders

Functie: administrateur-generaal bij het Agentschap Jongerenwelzijn

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Hij won de award voor beste Overheidsmanager van het jaar 2011.

Lees de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Het heerlijke weertje van vandaag geeft veel meer zin om te gaan fietsen dan wel om aan een rondetafeldiscussie deel te nemen en toch is het dat laatste wat we vandaag zullen doen. Ik heb de voorbije dagen al enkele keren de ‘staten-generaal’ voor de jeugdzorg laten vallen. Dit is een zeer brede beweging die tot doel heeft om de jeugdhulpverlening in Vlaanderen te bekijken in functie van de komende en te verwachten ontwikkelingen. Het voorbije jaar heeft een bijzondere commissie van het Vlaamse parlement de Bijzondere jeugdzorg doorgelicht en hoorzittingen georganiseerd en daaruit is een rapport met bevindingen en aanbevelingen naar voor gekomen.

Deze aanbevelingen geven nu de aanleiding tot een brede discussie en toetsing bij zoveel mogelijk actoren die in Vlaanderen met jeugdhulpverlening bezig zijn. We zijn nu in de fase beland dat we rondetafelgesprekken organiseren over verschillende thema’s die uit die aanbevelingen naar voor komen. Deze gesprekken moeten finaal leiden naar een breed gedragen visie over het hoe, wat en waarom van de jeugdzorg en daarop moet een plan van aanpak volgen. Vandaag hebben we een rondetafelgesprek met een veertigtal deelnemers dat als grote onderwerp heeft, de rol en de positie van de verschillende actoren, de afstemming op elkaar, de integrale aanpak, en dergelijke meer. We gebruiken de methodiek van het ‘World café’ bij deze gesprekken en dat geeft tot nu toe steeds levendige discussies dus ik verwacht ook vandaag een boeiende dag.

Ik kan hier vandaag pas op de middag bij aansluiten omdat eerst nog een overleg met de minister was gepland. Minister Vandeurzen wil op geregelde tijdstippen de planning van het agentschap mee opvolgen en wenst gebriefd te worden over lopende trajecten. Vandaag ging het in het bijzonder over nieuwe uitbreidingen in de jeugdzorg en de hertekening van onze voorzieningen naar een modulair systeem, ook de staten-generaal komt hier aan bod, en verschillende andere dossiers.

Ik vertrek nu snel naar de rondetafel en reken op een boeiende discussie!

 Jobpunt_Logo_edited-1.png