De vuile praktijken achter uw schone kantoor

In crisistijd is de schoonmaak één van de eerste besparingsposten voor bedrijven. En de sector voelt de gevolgen. Vacature dook in een bedrijfstak die steeds meer in de greep is van bikkelharde competitie, fraude, sociale uitbuiting, louche onderaannemers en mensenhandel. “We zien de misbruiken, maar we kunnen er praktisch niets aan doen.”