De voor- en nadelen van thuiswerken

Thuiswerken is goed voor het milieu en zorgt voor minder fileleed. Maar er is ook een keerzijde: thuiswerkers zitten veel vaker in isolement. aan de andere kant zorg Wat zijn de andere voor- én nadelen?

Voordelen voor de werknemer

- Betere combinatie werk en gezin: werk en privéleven kunnen beter op elkaar afgestemd worden
- Meer kans op werk
- Hogere levenskwaliteit
- Betere arbeidsmotivatie
- Lager ziekteverzuim

Voordelen voor de werkgever

- Kostenbesparend op het vlak van huisvesting: er moeten geen kantoren gehuurd worden voor thuiswerkersof telewerkers in het algemeen.
- Beter inspelen op de veranderende arbeidssituatie.
- Hogere productiviteit: werknemers kunnen zich beter concentreren en verliezen minder of geen tijd met de verplaatsing van en naar het werk.

Nadelen van telewerken

- Isolement: minder contact met collega's tenzij telefonisch of via e-mail
- Kans op spontane ontmoetingen en netwerking is minder.
- Werk en privé lopen door elkaar en zijn nooit helemaal gescheiden.
- Kans op meer stress: veel thuiswerkers hebben de neiging langer te werken.
- Je moet duidelijk maken aan je omgeving dat je aan het werk bent, ook al ben je thuis.

I.s.m. SD Worx