De mandaten, functies en beroepen van Etienne Van Vaerenbergh in 2010

Organisatie

Functie

Bezoldigd?

Gemeente Lennik

OCMW-voorzitter

Ja

HAVI-GIS

Bestuurder

Ja

WVEM

Lid van een sectorcomité

Ja

Brabantse Dienstverlening VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Centrum voor Jonge Mensen VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Centrum voor Maatschappelijk Werk Westland

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlands Jongerencentrum VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlandse Voorzieningen inzake Kinderopvang PAVOK vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Steunpunt Pajottenland VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW

Bestuurder

Ja

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW

Lid directiecomité OCMW’s

Ja

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW

Lid van het directiecomité

Ja

Welzijnskoepel West-Brabant

Bestuurder

Ja

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen vzw

Voorzitter

Ja

Pajottenlands Centrum voor Mensen met Problemen vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlands Centrum voor Gezins- en Bejaardenhulp vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Federatie van Vlaamse Kringen – Rodenbachfonds Lennik

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Federatie van Vlaamse Sociale Diensten

Bestuurder

Ja

Lennikse Dageraad vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Panta Rhei vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Ratjetoe vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vorming en Gemeenschap vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vormingsinstelling Prisma vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

-

Advocaat

Ja

-

Bediende

Ja

-

Pensioengerechtigde

Ja

Bert D’Haese Kring vzw

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

C.V.B.A. O.T.V.

Bestuurder

Ja

CAW Delta

Ondervoorzitter

Ja

cvba OTV

Voorzitter

Ja

cvba Residentie Senior Plaza

Voorzitter

Ja

cvba Seniorplaza Invest

Bestuurder

Ja

F.V.K. Rodenbachfonds VZW

Bestuurder

Neen

Federatie van Atuonome Centra voor Welzijnswerk VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Federatie van Vlaamse Kringen van Brabant – Rodenbachfonds Lennik

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Feitelijke vereniging L.E.N.N.I.K. 2000

Voorzitter

Neen

Onafhankelijk Verbond voor Landbouw, Middenstand en Vrije Beroepen van het Pajottenland VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlands Centrum voor Thuisbegeleiding VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlands Centrum voor Thuisverzorging Leda VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Pajottenlandse Dageraad VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Regionale Dienst voor Gezinszorg

Voorzitter Adviescomité

Neen

Sociaal verhuurkantoor De Woonkoepel VZW

Bestuurder

Neen

Vlaams Nationaal Studiecentrum VZW

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vlaamse Kring Lennik VZW

Voorzitter-afgevaardig bestuurder

Neen

vzw Diensten en Service

Voorzitter

Ja

vzw Onafhankelijke Thuisverpleging

Voorzitter

Ja

vzw Onafhankelijke Thuiszorg Vaartland

Voorzitter

Ja

vzw OTV Dienstengroep

Voorzitter

Ja

vzw Seniorenplaza

Bestuurder

Ja

vzw Sport Artk

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

vzw Steunpunt Lennik

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

VZW Strijkwinkel Pajottenland

Lid adviescomité

Neen

VZW Toerisme Pajottenland en Zennevallei

Bestuurder

Neen

vzw Vereniging van gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Bestuurder

Neen

Vzw Vlaamse Kring Roosdaal

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vzw Vormingscollectief

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

VZW Vormingsinstelling Autonome Centra (Viac)

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Vzw Vrije Solidariteit Eizeringen

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Neen

Bron: cumuleo.be