De jacht op laatstejaars is open

Bedrijven richten hun pijlen meer en meer doelbewust op de witte raven onder de studenten die bijna een masterdiploma (of meer) op zak hebben. En ze gaan daarbij ver. Héél ver.Een selecte groep is het, de laatstejaars die al een aantal jobaanbiedingen kregen of zelfs een contract op zak hebben. Maar het zijn er ook steeds meer, zeker nu bedrijven de schaarste op de arbeidsmarkt opnieuw voelen. Wanneer laatstejaars in één van de richtingen zitten die populair zijn bij bedrijven (zie kaderstuk) hebben ze vrij veel kans om al minstens één jobaanbieding onder de arm te hebben. De ijzeren logica van de wet van vraag en aanbod: vele bedrijven hengelen naar de schaarse vissen in de vijver.

“Vorig academiejaar hebben wij een 35-tal laatstejaarsstudenten een contract aangeboden. Vacatures die heel specifiek voor hen bestemd waren”, zegt Sandrine Halleux, Talent Acquisition and Development Manager bij Alcatal-Lucent.

“Wereldwijd is het onze strategie om in 2011 zo’n 1.500 schoolverlaters aan te werven, op een totaal van meer dan 77.000 werknemers. Jongeren zijn gegeerd. Zeker in de technologische sector, waar je een goeie mix van talent moet hebben.” Ook consultancybedrijf PwC houdt zich heel actief bezig met het zoeken naar getalenteerde laatstejaars. “We zoeken elk jaar 175 afgestudeerden van universiteiten of hogescholen”, vertelt human resources-directeur Erik Van den Branden. “En we gaan vrij ver in het zoeken naar getalenteerde jongeren, zoals de big four in de consultancywereld dat in het algemeen doen. We sponsoren heel veel studentenactiviteiten. Hoeveel we uitgeven aan het sponsoren van studentenactiviteiten kan ik niet zeggen, maar het is toch een vrij fenomenaal bedrag. We organiseren evenementen in de grote universiteitssteden, waarbij we ons bedrijf voorstellen, we hebben contact met studentenverenigingen en laten ons zien op evenementen die ze organiseren, voor zover er een link is met wat wij doen. Op de campussen zelf nemen we deel aan job fairs, organiseren we lunches en workshops, onder meer over hoe je een goed cv schrijft. Dit jaar zetten we ook een virtueel evenement op touw. Zo proberen we onze naambekendheid bij studenten op niveau te houden.”  

Dagje golf of weekendje uit

Net als haar collega bij PwC blijft Sandrine Halleux vaag over hoeveel geld Alcatel-Lucent precies stopt in het sponsoren van allerlei studentenevenementen: “Het varieert van jaar tot jaar”, zegt ze. Maar bedrijven sparen vaak kosten noch moeite  om jonge talenten aan te trekken, zegt Roeland Delrue, verantwoordelijke PR bij de Vlaamse Economische Kring aan de Universiteit Gent. “Een avondje cinema, een dag golf of een weekendje: sommige bedrijven organiseren het om laatstejaars beter te leren kennen en de voor hen meest interessante er uit te halen. Niet alle events zijn toegankelijk voor iedereen. Zeker voor de weekendjes en een dagje golf selecteren ze op basis van het cv of een kort telefonisch gesprek. Buitensporig zijn die inspanningen niet. De rekruteerders hebben een groot buget om studenten te rekruteren maar zijn enkel geinteresserd om diegene te vinden die de ‘beste match’ met het bedrijf maken, en die echt bij hen willen werken. Het gaat dan over ingesteldheid, mentaliteit, capaciteiten, vaardigheden enzovoort. Pas als dat ok is, kan er over geld gepraat worden.”

Erik Van den Branden beaamt dat laatste, maar zegt dat het opsporen van toppers al veel vroeger gebeurt. Want timing is belangrijk voor wie op zoek is naar getalenteerde jongeren, benadrukt hij. “We stimuleren onze naambekendheid al bij de mensen die in hun voorlaatste jaar zitten. Als studenten pas in het laatste jaar je naam voor het eerst horen, ben je veel te laat.” Sandrine Halleux knikt: “Je moét er vroeg aan beginnen. We zorgen er voor dat studenten al aan het begin van hun studies onze naam kennen en weten waar we voor staan. We staan in contact met de meeste hogescholen en universiteiten van Vlaanderen en Wallonië, en we werken samen met studentenverenigingen. De kanalen die we gebruiken, gaan heel breed: we gaan naar evenementen, publiceren artikels in studentenbladen, hebben een Facebookpagina en doen mee aan panelgesprekken over bepaalde onderwerpen waar verschillende bedrijven aan deelnemen. Het is een onrechtstreekse manier om in contact te komen met hen. We maken ook een branding campagne die helemaal op hun maat gemaakt is. Wat we hen toestoppen van materiaal en informatie hebben we overlegd met de juniors binnen ons bedrijf: wat willen jongeren weten? Hoe beslissen jullie over welk bedrijf jullie willen? We geven harde feiten, maar vertellen ook over wie de mensen achter het bedrijf zijn, welke aanpak we hebben, welke kansen juniors krijgen.”

Zetelen in examen- en thesisjury’s

Maar daar blijft het niet bij. De strijd tussen bedrijven is hard, en dus wordt er een extra inspanning geleverd. Zo zetelt Alcatel-Lucent onder meer in examen- of thesisjury’s en is het ook via onderzoeksprojecten aanwezig in universiteiten. “Via onze researchcentra, de Bell Labs, hebben we hele nauwe banden met universiteiten. We hebben ook onderzoeksprojecten in universiteiten, die onrechtstreeks voor ons werken. Op die manier hebben we een groot netwerk van studenten en ex-studenten.” Erik Van den Branden (PwC): “Of we ook in thesisjruy’s zetelen? Onvermijdelijk, maar we doen dat niet vanuit rekruteringsoverwegingen. We rekruteren de meeste studenten al maanden voor ze hun thesis af hebben. Als het een onderwerp is dat met ons te maken heeft, doen we dat. Timing is heel belangrijk, zoals ik al zei. We kunnen het ons niet permitteren om laat te zijn. Tegen eind december hebben we al de helft van de laatstejaars die we op het oog hadden, binnengehaald.”

De strijd is dus hard en begint al vroeg, maar hoe ver gaat the battle for talent? Stoppen bedrijven de toptalenten die studeren aan universiteiten en hogescholen ook geld toe om hen te overhalen? “Nee”, zegt Erik Van den Branden. “In de consultancywereld gebeurt alles heel transparant. We geven iedereen hetzelfde startpakket. Starters krijgen bij ons 2.000 euro bruto per maand. Iemand met een tweede diploma, bijvoorbeeld een speciale licentie in fiscaliteit, krijgt 2.100 euro. In het starterpakket zit ook een firmawagen, lunchvergoeding en verzekeringen. Geld geven doen we niet, omdat we op die manier het verschil niet kunnen maken. Wat kunnen we wel aanbieden? Opleiding, opleiding en nog ‘s opleiding.”

Ook bij Alcatel-Lucent krijgen juniors een standaardpakket waar niet van afgeweken wordt, vertelt Sandrine Halleux. “We proberen een aantrekkelijk pakket voor te stellen, samen met een vooruitstrevende bedrijfscultuur en dito technologie. Het financiële is maar één kant van de zaak. Je kan jongeren evengoed overtuigen met uitdagingen, carrièremogelijkheden en flexibiliteit. Bij ons kunnen ze bijvoorbeeld thuiswerken. Dat is iets wat jongeren op prijs stellen.” Toch is het allesbehalve ondenkbaar dat bedrijven in de toekomst nog verder gaan om studenten te lokken. Ook financieel. “Vooral minder bekende bedrijven moeten creatief zijn”, zegt Van den Branden. “In het verleden gaf dat soms vreemde situaties. Rond het jaar 2000 gingen sommigen heel ver en gaven ze een bedrijfswagen aan profielen die dat helemaal niet nodig hadden. Sinds vijf à tien jaar merk je dat de strijd veel feller is. Bedrijven moeten soms blij zijn dat sommige studenten ingaan op de vraag om te komen solliciteren. En dat zal alleen maar verergeren: iedereen wil de allerbeste.”

De 20 diploma’s die het snelst naar werk leiden

Het ene diploma leidt veel vlugger tot een job dan het andere, dat is bekend. Maar welke laatstejaars zijn het meest gegeerd bij bedrijven?
(Gemeten naar het aantal schoolverlaters dat na 1 jaar nog werkzoekend is tegenover het totaal aantal schoolverlaters uit die studierichting. Het betreft hier masteropleidingen, tenzij anders aangegeven.) 


Studies

Werkloosheidsgraad 1 jaar na afstuderen

1. Tandheelkunde

0,0%

2. Wiskunde

0,0%

3. Chemie

0,0%

4. Handelsingenieur (beleidsinformatica)

0,0%

5. Medische beeldvorming
(professionele bachelor)

0,0%

6. Geneeskunde

0,4%

7. Farmaceutische wetenschappen

0,5%

8. Verpleegkunde
(professionele bachelor)

0,5%

9. Bioingenieur (cel & gen)

1,0%

10. Bouw
(professionele bachelor)

1,7%

11. Gezondheidszorg

2,5%

12. Burgerlijk ingenieur (toegepaste wetenschappen)

2,8%

13. Elektromechanica
(professionele bachelor)

2,9%

14. Godsdienstwetenschappen

4,2%

15. Bewegings- en revalidatiewetenschappen

4,8%

16. Industriële wetenschappen en technologie

4,8%

17. Architectuur

4,8%

18. Recht & notariaat

4,9%

19. Handelswetenschappen en bedrijfskunde

5,0%

20. Biotechniek

5,1%

(bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, 2008-2009)


Welke studies leiden niet snel naar een baan?

(Gemeten naar het aantal schoolverlaters dat na 1 jaar nog werkzoekend is tegenover het totaal aantal schoolverlaters uit die studierichting. Het betreft hier masteropleidingen, tenzij anders aangegeven.) 


Studies

Werkloosheidsgraad 1 jaar na afstuderen

1. Audiovisuele en beeldende kunst

25,2%

2. Taal- en letterkunde
(academische bachelor)

25,0%

3. Modetechnologie
(professionele bachelor)

23,3%

4. Interieurvormgeving
(professionele bachelor)

16,9%

5. Archeologie en kunstwetenschappen

16,8%

6. Wijsbegeerte en moraal

16,8%

7. Journalistiek
(professionele bachelor)

15,6%

8. Geschiedenis

13,8%

9. Communicatiemanagement
(professionele bachelor)

13,6%

10. Diergeneeskunde

13,3%

 

 

(bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, 2008-2009)