De goededoelvakantie van Carmen Mathijssen

Wie? Carmen Mathijssen

Werkt als? Programmacoördinator armoedeprojecten bij Cera

Leeftijd? 35 jaar

Carmen schrijft 3 tot 4 uur per dag aan een wetenschappelijk artikel over armoede.

Wat doet u dagdagelijks?

“Ik werk als programmacoördinator bij Cera. Voor alle duidelijkheid: Cera is geen bank meer, maar een coöperatieve vennootschap met ruim 400.000 vennoten. We hebben honderden projecten lopen in verschillende domeinen. Ik buig me over alles wat met armoede te maken heeft."

"Zo willen we kansen creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren. Samen met Kind & Gezin en haar Waalse tegenhanger ONE hebben we plastic pictogrammen ontwikkeld voor aanstaande of recente ouders die hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kind. Zo kunnen mensen die onze taal niet voldoende machtig zijn toch leren hoe ze bijvoorbeeld een gezonde fruitpap maken.”   

Voor welk goed doel zet u zich deze vakantie in?

“Ik doe als vrijwilligster onderzoek aan de K.U.Leuven. Artikels schrijven, gastcolleges geven, dat soort dingen. Een presentatie duurt misschien niet lang, maar er gaat wel heel wat voorbereidend werk aan vooraf. Ik spendeer er heel wat avonden en weekends aan. Van 4 tot 17 juli heb ik vakantie. Ik heb me voorgenomen om elke dag drie tot vier uur te schrijven aan een Engelstalig artikel over de aanpak van het onderzoek naar armoede."

"Zware kost, maar wel plezant! Waarom ik dit doe? Omdat ik als kind al merkte dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft in het leven. Vreselijk vind ik dat. Armoede tast mensen aan in hun waardigheid. Het beeld van kwetsbare mensen roept bij mij één reactie op: protest.”

Heeft u zich vroeger al ingezet voor het goede doel?

“Toen ik werkte bij de K.U. Leuven ging ik 's avonds bijna altijd eten in het sociaal restaurant van Leren Ondernemen vzw, een vereniging waar armen het woord nemen. Daar heb ik tijdens die jaren mee de afwas gedaan, iedere weekavond een uurtje. Op die manier heb ik veel mogen bijleren over mensen in armoede en hun complexe leefwereld. Verder was ik ooit vrijwilliger bij de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB) in Aarschot. Vandaag steun ik de VVDB nog altijd en al mijn huisdieren komen sindsdien uit datzelfde dierenasiel."