De 4 voorwaarden voor klein verlet

Er zijn 4 voorwaarden, die gelijktijdig vervuld moeten zijn om recht te hebben op klein verlet:

1. Slechts bepaalde gebeurtenissen geven aanleiding tot kort verzuim
2. Het recht op kort verzuim bestaat alleen t.a.v. dagen waarop de werknemer normaal gezien zou hebben gewerkt (er moet m.a.w. loonverlies zijn)
3. De werknemer moet de werkgever vooraf of in ieder geval zo spoedig mogelijk verwittigen
4. de werknemer moet de toegelaten afwezigheidsdagen gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan