Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De 2 partijen praten naast elkaar

AKKOORD

Professor Samuel Culbert: “De baas wil de gemiste kansen en de beperkte competenties op tafel leggen. Van zijn kant denkt de medewerker dat hij onderhandelt over een mogelijke loonsverhoging of een promotie. Als de medewerker zich sterk verdedigt bij negatieve opmerkingen, loopt hij het risico dat zijn baas vindt dat hij niet tegen kritiek kan. En omgekeerd, een baas die zich laat overtuigen, botst misschien hogerop op een baas die vindt dat hij zich liet inpakken.”

NIET AKKOORD

Professor Daniël Vloeberghs: “Terwijl in Europa de hr-afdeling opereert vanuit een sterke institutionele omkadering (met cao’s, sociaal overleg en vaste barema’s), beschikken de personeelsverantwoordelijken in de VS over veel meer speelruimte. Toch geeft mijn Amerikaanse collega wel een heel eenzijdige voorstelling van het evaluatiegesprek. Hij heeft het veeleer over de ‘prestatiebeoordeling’ waarin de verantwoordelijke een oordeel velt en maatregelen neemt. Over het functioneringsgesprek, gericht op het bijsturen van het gedrag, of over de potentieelbeoordeling, gericht op verdere loopbaanmogelijkheden, spreekt Culbert niet. Dat zijn telkens heel andere gesprekken.” 

Terug naar het artikel over zin en onzin van evaluatiegesprekken.