Cover: Wat is de waarde van uw extralegale voordelen?

Met gemiddeld 31 extralegale voordelen mag de Belgische werknemer niet klagen. Hoe nuttig worden die voordelen door u ervaren? En strookt uw buikgevoel met de naakte cijfers? Vacature ging op onderzoek uit. 

Belgische bedrijven bieden hun werknemers zomaar eventjes 82 extralegale voordelen aan, zo bleek onlangs uit een bevraging van SD Worx bij ruim 330 bedrijven. Daarmee behoort het salarispakket van Belgische werknemers ongetwijfeld tot de meest gevarieerde ter wereld. Toch lijken nogal wat werknemers het eerder lastig te hebben om het belang en de  toegevoegde waarde van heel wat van die voordelen juist in te schatten. En bepaalde extralegale voordelen – denk maar aan de gratis koffie op kantoor of het Sinterklaasgeschenkje voor de kinderen – worden door de werknemers zelfs helemaal niet als een extralegaal voordeel beschouwd.

Bruno De Smet, directeur reward consultancy bij SD Worx: “De mate waarin een bepaald voordeel als nuttig wordt ervaren, is niet zelden sterk leeftijdsgebonden. Neem nu een hospitalisatieverzekering. Uit jullie salarisenquête blijkt dat die algemeen als het meest nuttige extralegale voordeel naar voor wordt geschoven. Ergens verrast me dat niet, maar eigenlijk speelt die perceptie in de eerste plaats bij jongere en al wat oudere werknemers. Voor de eerste categorie omdat die vaak met een zwangerschap in het achterhoofd zitten, voor de al wat ouderen omdat zij af en toe al eens met kleine kwaaltjes af te rekenen krijgen en dus ook gevoeliger zijn voor een dergelijke ‘gunst’ van werkgeverszijde. Puur financieel bekeken stelt een hospitalisatieverzekering dan weer niet zoveel voor: een bedrijfswagen is voor de werkgever minstens 15 maal duurder dan zo’n verzekering. En ook de werknemer vaart financieel stukken beter bij een wagen dan bij die verzekering.”

Groepsverzekering: goede investering

In de ranking van de als ‘meest nuttig’ gepercipieerde extralegale voordelen kaapt een pensioenplan of groepsverzekering de tweede plaats weg. “Dat is geheel terecht”, vindt Bruno De Smet. “De meeste werknemers staan zelfs iets te laat stil bij het belang hiervan. Op de keper beschouwd is een groepsverzekering een soort uitgesteld loon, ter waarde van 5 of 10 procent van het ‘normale’ loon. Dankzij het fiscale voordeel valt dit voor de werkgever een heel stuk voordeliger uit dan wanneer hij zomaar 5 of 10 procent opslag zou geven. Toch blijft het een dure grap, die qua prijskaartje zelfs in de buurt van de bedrijfswagen komt. In die zin is de hoge gepercipieerde waarde ervan zeer terecht, al vermoed ik wel dat het huidige pensioendebat hierin ook een rol speelt.

De bedrijfswagen, voor werkgevers zonder meer het allerduurste extralegaal voordeel, scoort dan weer verrassend laag inzake gepercipieerde waarde. “Nogal wat werknemers beschouwen die wagen nog amper als een extra voordeel. Zij zien hem als een doodnormaal onderdeel van het loon. Bovendien stellen ook almaar meer mensen zich, tegen de achtergrond van onze mobiliteitsproblematiek, vragen bij die bedrijfswagen. Voor werkgevers moet dit misschien ook een signaal zijn. Zij beschouwen aanvullende voordelen vooral als een soort extra stimulans, een extraatje om de jobtevredenheid op te krikken. Uit deze bevraging kan ik dan enkel maar concluderen dat een bedrijfswagen weinig of niet motiveert, terwijl een aantal veel goedkopere voordelen dat net wel doen.”

Een wat vreemde eend in de top drie van de als meest nuttig ervaren voordelen is de verplaatsingsvergoeding. “Strikt genomen is dit zelfs niet eens een extralegaal voordeel. Het is een terugbetaling van kosten die gemaakt werden in opdracht van de werkgever, en kan dus bezwaarlijk als een extraatje worden beschouwd. Ook het internetabonnement thuis op kosten van de werkgever krijgt wat mij betreft net iets te veel eer”, aldus nog De Smet. “Puur financieel bekeken stelt dit ook niet zo veel voor, maar nogal wat mensen beschouwen het als een gift van de werkgever waar ze zowat dagelijks van kunnen genieten. Dat verklaart wellicht de relatief hoge score.”

Wat zijn de financieel meest nuttige voordelen?

Wat brengen volgende extralegale voordelen u op?

Bedrijfswagen in full leasing
Gemiddeld tussen 400 en 1.000 euro per maand

Aanvullend pensieon
- Is sterk afhankelijk van leeftijd, ancienniteit binnen het bedrijf, hoogte van het loon.
- Schommelt tussen 3 en 10% van het jaarloon 
- Voor een gemiddeld verdiener (*) met gemiddeld gezin: man + vrouw + kinderen: tussen 1.100 en 4.000 euro per jaar

Maaltijdcheques

Tussen 800 en 1.000 euro per jaar 

Aanvullende vakantie

Voor een gemiddeld verdiener (*): tussen 250 en 300 euro per vakantiedag 

Aanvullende ziekte en invaliditeitsverzekering
Voor een gemiddeld verdiener (*) met gemiddeld gezin: man + vrouw + 2 kinderen: tussen 500 en 700 euro per jaar

(*) "Gemiddeld verdiener": 3.000 euro bruto/maand

Extralegale voordelen in het buitenland

"Extralegale voordelen verschillen van land tot land. Ze zijn niet alleen afhankelijk van de lokale fiscaliteit en de kosten voor de bedrijven, maar ook van de culturele verschillen", stelt Freddy Vlaeminck vast. Hij is senior consultant bij het adviesbureau Towers Watson. "Zo maken in Saoedi-Arabië de transportvergoeding en de opleidingsvergoeding elk tot 10% van het hele salarispakket uit van een jonge manager. In het Midden-Oosten zijn die vergoedingen ('allowances') heel populair. Terwijl leningen van de werkgever in ons land slechts uitzonderlijk voorkomen, is dat in Oost-Europa een ruim verspreid voordeel."

België is in Europa de absolute topper op het vlak van bedrijfswagens. Freddy Vlaeminck: "In ons land rijdt 43% van de lagere middenmanagers met een auto van de firma. In onze buurlanden ligt dit percentage merkelijk lager: 30% in Nederland, 25% in Duitsland en 22% in Frankrijk. In die landen hanteren de bedrijven veel meer de wagenvergoedingen. Twee op de drie Britse middenmanagers krijgen maandelijks een som voor het gebruik van hun privé-auto en slechts een op drie heeft een echte bedrijfswagen. Maar de bedrijfswagen is in Engeland wel aan een opmars bezig."

Groepsverzekeringen zijn in de meeste landen populair. "Omdat ze kostenefficiënt zijn en omdat ze een laag overheidspensioen moeten compenseren. Dat is zo in Groot-Brittannië en Duitsland", aldus Freddy Vlaeminck. "De populariteit van de bedrijfs-gsm neemt ook overal toe, vooral omdat dit een relatief goedkoop voordeel is voor de werkgever. Hij kan immers een beperking opleggen voor het privégebruik."

Geven grote ondernemingen meer extralegale voordelen dan KMO’s?

Verplaatsingsvergoedingen zijn een van de meest verspreide extralegale voordelen: we treffen ze zowel in de kleinere als in de hele grote ondernemingen aan. De grotere bedrijven kennen relatief meer groepsverzekeringen toe aan hun medewerkers dan de KMO’s. Omgekeerd is de bedrijfswagen meer verspreid in onze kmo’s dan in de grote bedrijven. De reden: onder die grotere ‘bedrijven’ treffen we meer overheidsorganisaties. En de overheid is iets zuiniger met extralegale voordelen dan de privé-bedrijven.

Aantal werknemers

Groepsverzekering

bedrijfswagen

Verplaatsingsvergoeding

gsm

Kinderopvang

1 tot 9

25%

20%

56%

23%

1%

50 tot 200

46%

19%

68%

25%

2%

Meer dan 1.000

46%

12%

69%

21%

9%

(overzicht naar bedrijfsgrootte, percentage deelnemers dat van het voordeel geniet)

(bron: Grote Salarisenquête van K.U.Leuven en Vacature, november 2010)

Waar krijgt u al een smartphone?

De smartphone, een mobiele telefoon met heel wat computermogelijkheden, is het nieuwste extralegale voordeel. Hij is bijzonder populair in de telecom- en de it-sector. Hier vinden we ook veel werknemers die van het bedrijf thuis een internetaansluiting hebben.

(overzicht naar bedrijfssectoren, percentage deelnemers uit de sector dat van het voordeel geniet)

Sector

Smartphone

Internetaansluiting thuis

telecommunicatie

25%

46%

informatica

17%

32%

farma

15%

33%

consulting

12%

15%

energie en water

11%

30%

bank en verzekeringen

10%

23%

chemie

7%

10%

bouw

6%

5%

transport en distributie

6%

7%

metaalverwerking

5%

8%

gezondheidszorg

2%

3%

onderwijs

2%

3%

federale overheid

2%

5%

(bron: Grote Salarisenquête van K.U.Leuven en Vacature, november 2010)