Cover: 50+ en werkloos

De Belgische arbeidsmarkt mag dan stilaan aan een lichte heropleving bezig zijn, 50-plussers blijven meer dan ooit het kneusje van diezelfde arbeidsmarkt. Dat blijkt in eerste instantie uit de cijfers: terwijl de totale werkgelegenheid in België vorig jaar lichtjes steeg, nam de werkloosheid bij 50-plussers nog maar eens met 5 procent toe. Alle gunstmaatregelen voor bedrijven die werkloze 50-plussers willen aanwerven ten spijt.

Het ongenoegen bij die oudere werklozen zit evenwel dieper, veel dieper. Dat mag blijken uit de vele boze en ontgoochelde mails die ons daarover bereiken.

Vacature liep twee maanden lang mee in het spoor van twee werkloze en hoogopgeleide 50-plussers. En registreerde een lijdensweg van onbeantwoorde sollicitaties, eindeloze frustraties en, meer dan wat ook, een gebrek aan respect.

Getuigenis 1: Jan Vanwelkenhuysen

Getuigenis 2: Pierre Vanden Bossche