Cijfers over pesten op het werk

69%

van de slachtoffers van pesten geeft aan dat ze door een leidinggevende gepest worden
(bron: Securex, 2011)

15%

Statutaire ambtenaren krijgen meer dan dubbel zoveel (15%) te maken met agressie als werknemers in de privé (7%).

4.200

Het aantal dossiers rond pesten op het werk stijgt. In 2005 behandelden de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 3.200 dossiers, in 2009 waren het er 4.200.
(bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

85%

85% van de dossiers wordt informeel behandeld, 15% formeel
(bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Terug naar het hoofdartikel 'Kan u zich beschermen tegen pestkoppen?'