Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Cijfers over jobonzekerheid in België

Aantal jonge werknemers (15-29 jaar) in België met een tijdelijke arbeidsovereenkomst: 20%. In Wallonië 26%, in Vlaanderen 18%. Slechts 10% kiest vrijwillig voor tijdelijk werk. (Bron: Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2009)

Aantal jonge werknemers dat deeltijds werkt: 18%. Het gemiddelde in de EU15 ligt op 22%. In Vlaanderen bedraagt het gemiddelde 15%, in Brussel en Wallonië 20%. (Bron: Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2009)

Werkloosheid bij hooggeschoolde jongeren (15-24 jaar)
België: 13,4%
Spanje: 28,9%
EU27: 16,3%
(Bron: Eurostat, 2010)

Aantal jongeren (15-24 jaar) die onvrijwillig een tijdelijke job uitoefenen (vinden geen permanente job):
België: 63%
Spanje: 81%
EU27: 37%
(Bron: Eurostat, 2010)

Terug naar het coververhaal 'Sombere toekomst voor de slimme Spanjaard'