Cijfer: 184.333 Belgen hebben 2 jobs

Vergeleken met 2009 hadden in 2010 bijna 9.000 Belgen meer een tweede job. 184.333 landgenoten verdienden een extra loon bij een tweede werkgever. Die trend zet zich al langer door: het zijn er bijna 28.000 meer dan in 2004. Toch blijft het een beperkte groep. 4 procent van de werkende bevolking heeft twee (of meer) jobs. Dat betekent dat zowat 96 procent van de werkende Belgen het bij één job houdt.

Evolutie van het aantal Belgen met een tweede job

Jaar aantal % t.o.v. het totaal aantal werkenden
2004 156.528 3,8%
2005 165.216 3,9%
2006 160.191 3,8%
2007 168.460 3,8%
2008 168.852 3,8%
2009 175.437  4,0%
2010 184.333 4,1%

(bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Kerncijfers 2011, oktober 2011)