Carrière

Carriére-info op Vacature.com

Waar vind ik info over solliciteren?
Je bereikt het luik solliciteren via de link 'solliciteren' links in de navigatiebalk.

Hoe stel ik een cv op?
Tips voor het opstellen van je cv vind je onder de rubriek Solliciteren. Daar vind je ook voorbeelden van cv's. Het luik Solliciteren vind je via de link 'Solliciteren' links in de navigatiebalk. In het overzicht dat je dan te zien krijgt, kies je de info die je nodig hebt: opstellen van je cv, schrijven van je sollicitatiebrief, enzovoort.

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?
Onder de rubriek Ontslag kan je met behulp van de Opzegwijzer je opzegtermijn en ontslagvergoeding berekenen. De rubriek Ontslag vind je links in de navigatiebalk.

Waar vind ik info over alternatieve beloning?
Onder de rubriek Salaris vind je informatie over je loonbriefje, eindejaarspremie, aandelenopties, enzovoort, en zeker ook over alternatieve beloning. Je vindt de salarispagina's in de navigatiebalk links.

Waar ontdek ik meer over stress op het werk?
Je vindt informatie over stress door je werk en bronnen van stress op de site onder de rubriek Werk en leven. Niet alleen op je vragen over stress krijg je daar een antwoord. Ook over burnout, mobbing, liefde op het werk, kinderopvang, enzovoort, leer je er alles.

Welke tests staan er op Vacature.com?
Op onze site vind je verschillende testen om je vaardigheden aan te scherpen. De meeste vind je onder de rubriek Tools & testen. Daar kan je bepaalde aspecten testen die belangrijk zijn in het bedrijfsleven, zoals je EQ en je stressbestendigheid.

Wat moet je doen als je afstudeert?
Als je afgestudeerd bent, moet je een aantal dingen in orde brengen. Wat je precies moet doen, kan je lezen in het dossier solliciteren. Je vind er alle informatie die je nodig hebt.

Waar vind ik de geschikte opleiding?
In de rubriek Groeien vind je allerhande informatie over opleidingen: e-learning, MBA, betaald educatief verlof, enzovoort.

Vind ik artikels uit Vacature terug op de site?
Informatie uit het meest recente magzine vind je terug op onze site onder de rubriek Vacature magazine. Artikels uit vroegere kranten kan je terugvinden via de infozoeker. Om die zoekfunctie te gebruiken, gebruik je het zoekveld bovenaan het scherm. Tik je trefwoord in en klik magazine archief aan.

 Terug naar overzicht

Tools & testen

Ik weet hoeveel mijn brutoloon is, maar ik zou graag willen weten hoeveel ik netto ga verdienen? Kan ik dat ergens berekenen?
In het Carrièregedeelte van onze site vind je de bruto-nettocalculator onder de rubriek Tools & testen. Je kan zowel van netto naar bruto als omgekeerd berekenen. Naast je loon moet je ook enkele andere gegevens invoeren zoals je werkgever, beroep, burgerlijke stand, betaalperiode, tewerkstelling, en dergelijke. De bruto-nettocalculator werkt niet voor lonen onder 2035,96 euro omdat bij dergelijke lage lonen rekening gehouden moet worden met de zogenaamde 'werkbonus', en die wordt momenteel nog niet ondersteund door de tool.

Ik heb ontslag genomen of gekregen. Kan ik ergens mijn opzegtermijn berekenen?
Ja, dat is mogelijk. In de rubriek Tools, links in de navigatiebalk, kan je de opzegwijzer vinden. Met deze tool kan je je opzegtermijn berekenen. We vragen je enkele gegevens in te voeren. De eerste reeks gegevens vraagt naar je laatste dag van je proefperiode, geboortedatum, datum van indiensttreding en aanvangsdatum van je opzeggingstermijn. We willen ook weten wie het initiatief tot ontslag genomen heeft en of het ontslag tijdens de proefperiode gegeven werd. Vervolgens geef je enkele gegevens over je loon in, zoals bruto maandloon, eindejaarspremie, maandelijkse werkgeversbijdrage voor een groepsverzekering, voordeel in natura, jaarlijkse premie en maandelijks voordeel van een bedrijfswagen. Daarna klik je op bereken opzeggingtermijn. Je opzeggingstermijn wordt, samen met een beetje uitleg, in een volgend scherm getoond.
Je ontslagvergoeding kan je ook via de opzegwijzer berekenen. Als je naar de opzegwijzer surft, zie je onder Extra info 'Bereken zelf je ontslagvergoeding'. Daar kan je je ontslagvergoeding berekenen. Om daarvan gebruik te maken, moet je eerst je opzeggingstermijn berekenen, met behulp van de opzegwijzer.
De opzegwijzer is enkel geldig voor bedienden en houdt geen rekening met beschermde werknemers, brugpensionering en uitzonderingen bij sluiting van ondernemingen.

Ik zou mijn salaris willen evalueren. Ik zou willen weten hoe mijn salaris zich verhoudt tot het gemiddelde van mijn sector. Waar kan ik daarvoor terecht?
Je kan hiervoor gebruik maken van het salariskompas. Dat vind je onder de rubriek Tools & testen. Met het salariskompas kan je het gemiddelde loon van je sector berekenen, of kan je via een aantal andere parameters berekenen hoeveel mensen met dezelfde functie verdienen. Nadat je je sector en je functie ingegeven hebt, krijg je niet alleen het gemiddelde loon van de sector te zien, maar ook een salarisverdeling, het aantal gewerkte uren en andere interessante informatie. De gegevens zijn gebaseerd op de salarisenquête van 2004. In november 2006 mag je een nieuwe versie van de tool verwachten, op basis van recentere gegevens.

Wat is het nut van de Competence Indicator?
Met de Competence Indicator kan je jouw professionele profiel achterhalen. Het is een wetenschappelijke test die ontwikkeld werd door de Vlerick Leuven Gent Management School. De test vertelt je hoe je omgaat met je collega's, volgens welke stijl je denkt en wat je sterke en zwakke punten zijn. Om de Competence Indicator in te vullen, moet je je registreren. Dat is volledig gratis.

Hoe vul ik de Competence Indicator in?
Wanneer je je op jouw persoonlijke pagina bevindt, zie je links in het navigatiemenu onder Mijn/Vacature de link Test jezelf. Wanneer je op die link klikt, kom je op de startpagina van de Competence Indicator terecht. Je wordt nu gevraagd om enkele gegevens over jezelf aan te vullen. Wanneer je dat gedaan hebt, klik je op 'naar test'. Je doorloopt nu een tiental pagina's met stellingen. Op het balkje onder elke stelling duid je aan in hoeverre je het eens bent met die stelling. Wanneer je alle stellingen hebt beoordeeld, word je doorverwezen naar een pagina die je jouw profiel meedeelt. Op die pagina kan je jouw talentcertificaat bekijken door op de link 'Bekijk mijn talentcertificaat' te klikken.

Terug naar overzicht