Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Binnenkort ook controleurs in een rolstoel?

De sociale inspectie telt vandaag zowat 200 controleurs, het Riziv moet het stellen met een dertigtal mensen die op zwartwerk controleren. Voor het eigenlijke toezicht op de sociale wetten zijn er zowat 250 controleurs beschikbaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Samen komt dit neer op nog geen 450 controleurs die de sociale uitkeringsfraude in België moeten aanpakken. Daarnaast zijn er nog eens 500 controleurs die sociale fraude bij werkgevers moeten opsporen. “Op zich is dat een correcte verhouding, er zijn nu eenmaal meer zelfstandigen dan werklozen of uitkeringstrekkers, maar we zijn wel al jaren vragende partij om het aantal controleurs bij RVA en Riziv op te trekken,” vertelt Jean-Claude Heirman. “De laatste versterking van de meeste controlediensten dateert van acht jaar geleden, maar sindsdien vangen we elk jaar bot. Ik kan enkel hopen dat de regeringsonderhandelaars de boodschap nu wel zullen begrijpen. Via onze controles recupereren wij jaarlijks immers meer dan 100 miljoen euro. Dat is toch een behoorlijke return on investment, als je het mij vraagt.”
“Op sommige diensten is de helft van de controleurs vandaag al ouder dan vijftig. Los van het feit dat zij binnenkort wellicht in een rolstoel controles moeten gaan uitvoeren, dreigt nog een veel groter gevaar. Die mensen kunnen buigen op een schat aan ervaring en expertise inzake sociale fraude. Als zij vertrekken, is die expertise meteen ook weg.”

Terug naar het hoofdartikel 'Gesjoemel met sociale uitkeringen'