Assessment center

Naast de individuele testen op computer heb je nog een aantal testen waarbij je individueel of in groep een aantal opdrachten moet uitvoeren. Meestal gaat het hier om simulatie-oefeningen waarbij je je in een situatie of rol moet inleven. Bedoeling is telkens een aantal competenties, die je in je mogelijk nieuwe functie nodig zult hebben, te evalueren.

1. Rollenspel: (individueel)

Op basis van informatie die je te verwerken krijgt, word je een bepaalde "rol" toegewezen die je moet spelen. Bedoeling is enerzijds na te gaan hoe je de verkregen informatie verwerkt en anderzijds hoe je met deze info omgaat in interactie tot anderen.

Zo moet je bijvoorbeeld de rol spelen van een afdelingschef die een evaluatiegesprek moet houden met een medewerker die zijn functie niet goed uitoefent. Men let dan bijvoorbeeld op je luisterbereidheid, hoe je tot oplossingen komt (ga je alleen beslissen, overleg je, ...), wat je communicatiestijl is, of je tot conclusies komt, ...

2. Groepsoefening

Ook in een groepsoefening moet je een rol spelen, samen met een aantal andere kandidaten. Hier wordt nagegaan welke rol jij in een groep opneemt: neem je spontaan de leiding of hou je je eerder op de vlakte, neem je het woord, luister je eerst naar anderen, ...

3. Analyse- en presentatieoefening (individueel)

Je wordt gevraagd je in een bepaalde functie en werksituatie in te leven en een aantal taken uit te voeren vanuit die functie. Zo moet je bijvoorbeeld in de huid van de nieuwe directeur van een bedrijf kruipen. Vooraf krijg je documentatie doorgestuurd (cijfers, rapporten, mails van collega's, agenda's) die je thuis kunt doornemen.

Tijdens de oefening zelf staat alles in het teken van deze rol die je moet spelen. Leef je dan ook zoveel mogelijk in en speel dit alsof het werkelijkheid was. Je wordt immers beoordeeld op hoe je de dingen aanpakt in deze functie.

Je komt bijvoorbeeld in een situatie terecht waar je een strategisch plan moet opstellen voor de bestuursvergadering van een paar dagen later. Je kunt hiervoor terugvallen op de documentatie die je gekregen hebt. Vaak wordt ook je mailbox gesimuleerd waarin mails zitten van 'collega's' waarmee je rekening moet houden. Op het einde van de oefening moet je jouw strategisch plan presenteren en verdedigen op de zogenaamde bestuursvergadering.

Met dit soort oefeningen worden een aantal capaciteiten beoordeeld:

  • Analytisch denkvermogen
  • Ontwikkelen van een strategische visie
  • Vertalen van een strategische visie in een concreet actieplan
  • Formuleren van aanbevelingen
  • Overtuigingskracht en impact op basis van onderbouwde argumenten
  • Duidelijke en gestructureerde communicatie

Dit soort oefeningen bestaan in verschillende versies, afhankelijk van je opleidingsniveau en de functies waarvoor je solliciteert.

Terug naar het dossier over psychologische testen