Amerikanen verdienen gemiddeld 28% minder dan veertig jaar geleden

Een jonge Amerikaan die een universiteitsdiploma kan voorleggen, had veertig jaar geleden gemiddeld 12 procent meer te besteden. Gemiddeld is de koopkracht van de mannen zelfs met 28 procent gedaald.

De economen Adam Looney (Brookings Instituut) en Michael Greenstone (MIT) hebben de evolutie van de gemiddelde koopkracht van de Amerikaanse man berekend. Tussen 1950 en 1970 zag die zijn inkomen elke tien jaar met een kwart stijgen. Rond 1975 sloeg deze trend om. Veel minder mannen vonden een job, of ze werkten deeltijds. Ook nam hun scholingsgraad niet toe.

De koopkrachtdaling over veertig jaar tijd is het meest uitgesproken onder de laagst geschoolden: maar liefst - 66 procent, tegenover - 47 procent voor degenen met een diploma middelbaar onderwijs, - 33 procent bij de bachelors en - 12 procent bij de universitairen.

Volgens de economen is een hogere opleiding nog altijd een goede investering. Terwijl in 1969 een hooggeschoolde man 55 procent meer verdiende dan zijn lager geschoolde collega’s, was dat veertig jaar later 116 procent meer.