63.193 m/v onthullen hun salaris

Met 63.193 zijn ze, de m/v die de voorbije maanden hun salaris prijsgaven op onze website, weliswaar anoniem. De resultaten hebben we nu voor u gebundeld. 1001 cijfers over het grootste taboe op de werkvloer: uw loon.

Wie nam deel aan Vacatures Grote Salarisenquête?

63.193 deelnemers vulden de hele enquête in:

- 42% vrouwen, 58% mannen
- diplomaniveau: 22% universiteit, 15% hoger onderwijs (lange type), 30% hoger onderwijs (korte type), 33% hoogstens hoger secundair
- Leeftijd: -30 jaar 28%, 30 tot 39 jaar 34%, 40 tot 49 jaar 25%, 50-plus 13%
- 77% bedienden, 14% ambtenaren en 9% arbeiders
- 82% Nederlandstaligen en 18% Franstaligen

 

Hoe we tewerk gingen?

In april 2010 lanceerde Vacature de Grote Salarisenquête op onze website. Uiteindelijk vulden 63.193 surfers de volledige enquête in. De deelnemers moesten hun bruto maandsalaris invullen en een reeks vragen beantwoorden over de manier waarop hun werkgever hen vergoedt.

De 3.805 werkloze deelnemers kregen aparte vragen over de ‘offers’ die ze bereid zijn te maken om een nieuwe baan te vinden.

3.004 euro = gemiddeld bruto maandloon

In oktober publiceerde de Federale Overheidsdienst Economie een studie over de lonen in 2008. De overheidsdienst kwam op een gemiddeld bruto maandloon van 2.936 euro voor een voltijdse werknemer in loondienst. De onderzoekers van de K.U.Leuven en Vacature komen op basis van de Salarisenquête die begin 2010 liep, op een gemiddeld bruto maandloon van 3.004 euro.

De cijfers van dit jaar zijn een doorslag van de Salarisenquête van twee jaar geleden”, zo vat professor Luc Sels (K.U.Leuven) de resultaten van de nieuwe Salarisenquête samen. “Door de crisis heeft de arbeidsmarkt een ernstige klap gekregen, maar de salarissen bleven status-quo. De Belgische bedrijven hielden tijdens de recessie vooral de loonkosten in het oog. De meeste werknemers leverden niet in op hun basis maandsalaris. Met allerlei regelingen rond de arbeidstijd, zoals de technische werkloosheid, wisten ze hun tewerkstelling op peil te houden. Ik vermoed dat hier en daar werknemers wel moesten inleveren op hun bonus.”

De maandlonen van Belgische werknemers, ingedeeld in decielen


  Bruto maandloon Netto maandloon
10% verdient minder dan  1.800 euro 1.320 euro
20% verdient minder dan  2.000 euro 1.425 euro
30% verdient minder dan  2.200 euro  1.503 euro
40% verdient minder dan  2.409 euro 1.620 euro
50% verdient minder dan  2.6475 euro 1.740 euro
60% verdient minder dan  2.924 euro 1.860 euro
70% verdient minder dan  3.250 euro 2.000 euro
80% verdient minder dan  3.718 euro 2.250 euro
90% verdient minder dan  4.600 euro 2.650 euro
Gemiddelde 3.004 euro 1.909 euro 

Deze tabel geeft een mooi overzicht van de verdeling van de lonen in ons land. Meer dan 90 procent van de werknemers verdient bruto meer dan 1.800 euro. 30 procent van de werknemers verdient netto minstens 2.000 euro. Het middelpunt van deze groep deelnemers, de 31.597ste deelnemer, heet in het jargon de ‘mediaan’. Hij of zij verdient 2.648 euro bruto. Het gemiddelde bruto maandloon, namelijk 3.004 euro, ligt hoger omdat de veelverdieners dit cijfer omhoog trekken.

Hoeveel verdient u meer met een hoger diploma?

Impact van het diplomaniveau op het bruto maandloon
% dat u meer verdient dan een m/v zonder diploma


1 cyclus of professionele bachelor 24,30%
Academische bachelor aan een hogeschool 22,71%
2 cycli of master aan een hogeschool 36,74%
Academische bachelor aan een universiteit 31,24%
Master aan universiteit 47,18%

Wie meer wil verdienen, volgt best hogere studies. Met een bachelordiploma van een hogeschool verdient u al 24% meer dan iemand zonder diploma. Doet u er nog enkele jaren bij en volgt u een masterdiploma, dan komt er nog eens 13% bij. Wie een universitair diploma kan voorleggen, verdient gemiddeld 47% meer dan iemand zonder diploma.

Wat is een extra diploma waard?


Aanvullende opleiding 0,95%
Postgraduaat 5,38%
Specialisatieopleiding 7,04%
Master na master (Manama) 10,62%
Doctoraat 14,87%

Als u doctoreert na uw universitaire studies, verdient u met dit bijkomend diploma gemiddeld 14.9% meer dan collega’s die niet doctoreerden. Meestal komen deze ‘doctors’ ook in hogere of toch meer lucratieve functies dan niet-gedoctoreerden met een gelijkaardig profiel.
Luc Sels: “Wie een tweede diploma wil halen, moet zorgen dat dit complementair is met zijn eerste diploma. Met een master in communicatie, aangevuld met een jaar ‘master in management’, kan u gerust solliciteren voor een managementjob in een reclamebureau. Maar gewoon een tweede diploma behalen omdat ‘het u interesseert’, zal weinig financieel gewin opbrengen.”

12 beroepen met een hot salaris

Topfuncties die netto meer dan 4.500 euro/maand verdienen

Beroep of functie

Voltijds netto maandloon in euro

1. Construction manager

8.500

2. Operations manager

7.567

3. Business unit manager

6.275

4. It-directeur

6.100

5. Directeur supply chain

5.650

6. Algemeen directeur

5.620

7. Auditor

5.428

8. Financieel directeur

5.366

9. Rivierloods

5.333

10. Hr-directeur

5.268

11. Directeur ziekenhuis

5.145

12. Treasury dealer

4.600

Welke sectoren betalen het best?

Sectorale loonverschillen over de sectoren, procentuele verschillen tegenover het gemiddelde bruto maandloon van 3.004 euro


Sector % meer of minder dan het gemiddelde bruto maandloon 3.004 euro
Toerisme & vrijetijdsbesteding -10,28%
Kleinhandel, groothandel -8,23%
Socio-culturele sector -7,34%
Textiel -7,04%
Lokale overheden (gemeente, provincie) -6,31%
Welzijnszorg, maatschappelijke dienstverlening, belangenverenigingen  -5,36%
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw  -4,80%
Federale overheid -4,65%
Diensten op vlak van personeelsbeleid (bv. selectie, opleiding, uitzendbureau) -3,57%
Overheden van gewesten en gemeenschappen -2,48%
Reclame en media, entertainment en communicatie -2,24%
Consulting, zakelijke en juridische adviesverlening, research & development -0,93%
Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek -0,61%
Telecommunicatie 0,82%
Productie van voeding, drank en rookwaren 1,16%
Gezondheidszorg 1,80%
Informatica 2,18%
Woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouwkunde 2,77%
Transport, logistiek en distributie 3,74%
Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie, diamantindustrie, productie meubelen, glas, baksteen, cement 3,84%
Metaalverwerking, vervaardiging producten uit metaal, machinebouw, elektrotechnische industrie, autoassemblage 4,53%
Bank- en kredietwezen, verzekeringen 6,36%
Productie en distributie van energie, watervoorziening 9,86%
Farmaceutische industrie 12,54%
Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 18,44%
Internationale overheden en instellingen 23,35%

De internationale instellingen zoals EU en NAVO betalen hogere salarissen dan de chemie- en farmasector, de toppers van de voorbije jaren. De telecommunicatiesector, die tien jaar geleden nog een (sub)topper was, is nu een doorsnee sector geworden. Als we andere factoren zoals functieverschillen uit de cijfers wegzuiveren, blijft er tussen de top- en de basissectoren toch nog een verschil van 35% procent.

Welke functies betalen het best?


Functie % meer of minder dan het gemiddelde bruto maandloon 3.004 euro
Logistiek en distributie -6,82%
Administratie/centrale diensten -3,07%
Technisch ondersteunende diensten -2,86%
Marketing en communicatie -2,20%
Engineering -1,75%
Personeelsbeleid, HRM -0,77%
Purchasing, aankoop -0,71%
Sales, commerciële functies 0,83%
Financiën, boekhouding 0,93%
ICT en internet 1,41%
General management (inclusief business unit en project management) 4,34%
Research & Development (wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling) 5,02%
Juridische en zakelijke diensten 6,46%

In een gemiddelde organisatie zitten de werknemers die juridische diensten leveren of aan onderzoek en ontwikkeling doen, in de hoogste salarisschalen. Hun collega’s van de centrale administratieve diensten en van de logistiek, daarentegen, verdienen een stuk minder. Gemiddeld is het verschil tussen deze functies 13%.

Wie heeft het meeste vakantiedagen?


SECTOR Vakantiedagen
metaal 25
chemie 30
farma 28
voeding 23
bouw 23
hout 23
textiel 23
nuts 30
ict 25
bank 30
transport 25
handel 22
telecom 26
media 24
toerisme 26
horeca 21
gezondheidszorg 26
onderwijs 60
federale overheid 30
welzijnszorg 26
lokale overheden 32
regionale overheden 33
sociocultureel 26

De deelnemers aan de Salarisenquête hebben gemiddeld 28,7 jaarlijkse vakantiedagen. 10% van de deelnemers heeft meer dan 38 dagen vakantie. De helft kan al die dagen vrij opnemen. Bij bijna 10% ligt zijn vakantie volledig vast door collectieve afspraken. Werknemers in de bouwsector of in het onderwijs hebben weinig vrije keuze. Omgekeerd hebben ambtenaren bijna de complete vrijheid. “We zien dat werknemers van goed betalende sectoren als de farma en de chemie iets meer vakantiedagen krijgen dan hun collega’s in andere sectoren”, stelt K.U.-Leuven-onderzoeker Gert Theunissen vast.

Ga terug naar het coververhaal

Vind alle grafieken en nog meer terug in het Vacature magazine van 20/11/2010