Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

6 multinationals schrappen 1.300 jobs in België: wat is er aan de hand?

Alle positieve berichten over economische heropleving ten spijt, de voorbije weken doken heel wat berichten over herstructureringen op in het nieuws. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat sommige bedrijven nu pas snoeien in hun jobs?

1. Dexia: 385 banen minder in België

asset/29759

Activiteit? Bank
Aantal werknemers?
35.200 (wereldwijd)
Aantal banen die dreigen te verdwijnen?
665 voor de hele groep: 385 in België, 70 in Frankrijk 140 in Luxemburg en 70 internationaal
Op welke afdelingen?
Vooral niet-commerciële functies zouden getroffen worden.
Waarom nu pas herstructureren? Het plan dat vandaag op tafel ligt, is het vervolg van het hervormingsplan van november 2008. Dexia, dat zwaar te lijden had onder de crisis, heeft zich toen voorgenomen om tegen eind 2011 600 miljoen euro onkosten weg te snijden. Vandaag is al een flink stuk van de weg afgelegd: om de laatste 240 miljoen euro bijeen te krijgen, kondigde de directie van Dexia midden september nieuwe maatregelen, aan, waaronder een reorganisatie. Door de crisis zouden zo in totaal 2.100 jobs gesneuveld zijn bij de grootbank.

Lees het persbericht.

2. Sitel: maximum 200 banen bedreigd

asset/33525

Foto: Martiniko

Activiteit? Callcenter
Aantal werknemers in België?
675 agenten in Diegem (wereldwijd: 57.000)
Aantal banen die dreigen te verdwijnen?
200
Waarom deze aankondiging? Regional director Hilde Verdoodt: "Een herstructurering kan je dit eigenlijk niet noemen. De aankondiging heeft ook helemaal niets met de crisis te maken. Als callcenter zitten wij in een zeer fluctuerende markt. Wij krijgen opdrachten van bedrijven overal ter wereld en verschuiven onze callcenteractiviteiten al naargelang de noden van de ene naar de andere locatie. Op dit moment ziet het ernaar uit dat er een aantal jobs uit België naar een ander land zullen verschuiven, maar voor hetzelfde geld is dat volgende week weer anders en hebben we 400 vacatures voor onze site in Diegem. Alleen, de Belgische sociale wetgeving verplicht ons deze aankondiging te doen en dus vandaar het nieuws over het mogelijk collectief ontslag."
Wanneer volgt er uitsluitsel? Verdoodt: "Tegen eind dit jaar, nadat de resultaten van het vierde kwartaal bekend zijn. Dan zullen we weten of we dit collectief ontslag effectief moeten doorvoeren."

3. Solvay: 150 à 160 banen op de tocht

asset/33526

Activiteit? Chemiegroep
Aantal werknemers in België? 2.130 (wereldwijd: 17.000)
Aantal banen die dreigen te verdwijnen?
150 tot 160 in België, 800 wereldwijd
Is dit nog een uitloper van de crisis?
Persverantwoordelijke Erik De Leye: "Nee. De reorganisatie die we eind september aankondigden, is een aanpassing aan wereldwijde veranderende omstandigheden: de kortere levenscyclus van producten, de opkomst van het Verre Oosten als nieuw kenniscentrum en natuurlijk ook de megatrends als klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit, uitputting van natuurlijke hulpbronnen... Als chemiegroep moeten we daarop inspelen. We hebben een nieuwe organisatiestructuur nodig om sneller te kunnen reageren en dichter bij onze klanten te staan. Daar komt nog bij dat sinds de verkoop van de farma-afdeling diens bijdrage aan de algemene kosten is weggevallen. Dat moeten we compenseren, onder andere door onze uitgaven te herbekijken."
Wanneer wordt de beslissing doorgevoerd? "Daar kunnen we geen timing op plakken. We moeten de sociale procedures volgen, dus de onderhandelingen kunnen een tijdje duren. Uiteraard is de bedoeling zo snel mogelijk te werken om de werknemers niet te lang in het ongewisse te laten."

Lees het persbericht.

4. HP Belgium: 200 banen op de helling

asset/33529

Activiteit? Pc-fabrikant
Aantal werknemers in BeLux?
2.800
Aantal jobs die dreigen te verdwijnen? Ongeveer 200. Dat is minder dan oorspronkelijk gepland. In december was nog sprake van 324 banen.
Heeft deze herstructurering nog iets te maken met de financiële crisis? Jawel. Als gevolg van de economische crisis spenderen bedrijven beduidend minder aan computers en printers. Toch is er beterschap in zicht, zegt Eric Van Bael, directeur van HP in België, in De Tijd van 16 september: "Sinds begin dit jaar is er opnieuw meer vraag naar servers, opslag- en netwerkinfrastructuur, pc's en printers. De trein van het herstel is vertrokken. Bedrijven hebben lang de voet op de rem gehouden. Maar plots was de vraag zo hoog dat onze fabrieken amper konden volgen." Van Bael denkt dat de helft van het verlies ten gevolge van de crisis dit jaar kan worden goedgemaakt. De voorbije twee jaar gingen circa 400 jobs verloren bij HP België, zowel door de crisis als door de fusie van HP en het dienstenbedrijf EDS.

Bron: De Tijd - Foto: Andy Bryant

5. AB InBev: tot 265 jobs bedreigd

asset/33527

Activiteit? Bierbrouwer
Aantal werknemers in België?
2.700
Aantal jobs die dreigen te verdwijnen? Staat nog niet vast. Het overleg is in volle gang. ACV-vakbondsman Luc Gysemberg sprak in De Tijd van 15 september over 265 banen.
Waarom deze herstructurering? Woordvoerster Karen Couck: "Een van de belangrijkste uitdagingen is de structurele achteruitgang van de biermarkt in België. De consumptie per capita is de afgelopen 10 jaar met liefst 20% gedaald. Deze trend is nog veel meer uitgesproken in de horeca, waar de volumes de afgelopen 5 jaar met ongeveer 30% zijn gedaald. Daarom hebben wij aangegeven dat we maatregelen zouden moeten nemen om de horeca-activiteiten aan te passen aan deze veranderde marktrealiteit. Daarnaast zouden we ook onze adminstratieve en ondersteunende diensten verder willen vereenvoudigen en centraliseren, zodat we dankzij een efficiëntere organisatie opnieuw middelen kunnen vrijmaken om terug te investeren in de markt en in ons productieapparaat." 
Heeft deze herstructurering nog iets te maken met de financiële crisis? "Nee, er is geen rechtstreekse link met de financiële crisis. Bier is geen crisisgevoelig product. De herstructurering is louter en alleen het gevolg van veranderingen op de biermarkt."
Wanneer volgt er uitsluitsel? "Er waren al enkele vergadering met de sociale partners. Tijdens die ontmoetingen werd  toelichting gegeven bij de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren en bij onze analyse over de toekomst van de sector en de manier waarop de onderneming zich hieraan zou moeten aanpassen. In juni kwamen de sociale partners met een aantal bijkomende vragen, die door de directie bestudeerd en beantwoord werden. Mid september zaten we opnieuw samen. Er werd aan de vakbonden voorgesteld om op korte termijn tot een concrete invulling te komen van deze visie. De vakbondsafgevaardigden hebben zich geëngageerd om terug te koppelen naar hun basis en zouden eerstdaags met een antwoord komen over mogelijke werkwijzes om deze visie verder te concretiseren."

6. Coca-Cola Enterprises Belgium: 20 bediendejobs op de helling

asset/33528

Foto: Ben Spark

Activiteit? Drankenproducent
Aantal werknemers? 2.600
Aantal banen die dreigen te verdwijnen? Maximum 20: 14 in Gent, 5 in Wilrijk en 1 in Chaudfontaine
Over welke jobs gaat het? Leidinggevende jobs in ondersteunende diensten
Is dit een uitloper van de crisis? Woordvoerder Wouter Vermeulen: "Helemaal niet. Coca-Cola wil de manier van werken in de bottelarijen beter op elkaar afstemmen en zo meer profiteren van de schaalvoordelen van onze Europese structuur. Dat maakt dat er in de toekomst iets minder mensen nodig zullen zijn."
Wanneer valt de beslissing? "Hoeveel banen er effectief zullen verdwijnen, dat zal moeten blijken uit de sociale dialoog. Het volgende gesprek met de vakbonden is gepland voor 11 oktober."