Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

6 gouden tips voor de it’er van de (nabije) toekomst

Marnix Gillis heeft er 28 jaar IBM opzitten en treedt op als 'lead architect' van internationale projecten. Samen met zes ervaren collega’s onderzocht hij of informatici nog een toekomst hebben in de Benelux (*) en welke competenties ze moeten bezitten.

Hun conclusies:

  • Grote ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers zoeken een ander soort informaticus dan kmo’s. Zo komt u zonder een hoger diploma de grote ondernemingen niet meer binnen als informaticus.
  • In grote organisaties wordt de informaticus meer en meer een 'technology broker', iemand die structuren en oplossingen aandraagt om bepaalde doelstellingen te realiseren. Kleinere bedrijven, daarentegen, zoeken vooral specialisten (Java, Office, veiligheid, ...).
  • Bij de overheid krijgen de it’ers de kans en de tijd om zich te verdiepen in deelaspecten van de informatica.
    "Wie geen zin heeft in reizen of in het reorganiseren van businessprocessen, kiest best voor de overheid", adviseert Marnix Gillis.
  • "Wie aan de bron wil zitten van de snelle veranderingen in de informaticawereld en wie graag bijleert, kiest best voor een baan bij een informaticabedrijf en niet voor een it-job in een andere sector.” Op voorwaarde dat hij bereid is veel te reizen en flexibele uren te draaien.
  • Het onderzoeksteam formuleert een sterk advies voor de hogescholen en de universiteiten: “Beperk de leerstof niet tot het zuiver technische luik. Bedrijven hebben geen ict-nerds meer nodig. Leer de studenten redeneren, presteren en leiding geven. Vertel hen hoe een bedrijf functioneert.” In plaats van zuivere informaticadiploma’s zoeken de meeste bedrijven jongeren die weten hoe ze de technologie kunnen gebruiken.
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat er informatici werken met een diploma geschiedenis, filosofie of talen. Die hebben zich via projectwerk opgewerkt tot specialist. Als de ‘war on talent’ aanhoudt – en zo ziet het er wel uit – krijgen meer mensen met een niet-ict-diploma een kans.

(*)’The Future of IT Professionals in Mature Markets’, IBM Benelux Technical Experts Council, september 2011

Terug naar het overzicht "Gezocht: jongeren met technobrains"