5 moppen over de financiële crisis

Lachen is gezond en kan zalvend werken in moeilijke situaties. Daarom, een bloemlezing van enkele moppen over de financiële crisis. En daarna weer ernstig…

De bankier

Ken je bijvoorbeeld die mop over de bankier? In een poging om haar man te verrassen stapt de vrouw van deze bankier op een dag onverwacht het kantoor van haar man binnen. Ietwat gechoqueerd vindt ze haar man in een nogal onorthodoxe positie met zijn secretaresse op zijn schoot. In een poging te redden wat er te redden valt, dicteert hij zijn secretaresse: “…dus als conclusie, heren, kredietcrisis of geen kredietcrisis, ik kan mijn werk niet naar behoren uitvoeren als hier maar één stoel op kantoor staat.”

Rommelkredieten

Wat dichter bij huis, schrijft de heer Gepluymd een e-mail:

Subject: Schuldherschikking

Aan de voorzitters van de beheerraad van:
Belgacom,
Electrabel,
Federale Belastingsdienst,
Gemeentebelastingen,
Provinciale belastingen,
Huisvuilophaling,
Autotaks,
Grondbelasting,
& Dexia

Geachte heren,

Het voorbeeld van topmanagers volgend en naar analogie met de recente bankscenario’s , laat ik u het volgende weten :

Vanaf heden doe ik een herschikking van mijn rommelkredieten. De onbetaalde rekeningen worden ondergebracht in een nog op te richten vennootschap met staatswaarborg,
teneinde mijn gezinsbudget te zuiveren en te verlossen van deze vervelende facturen. Deze vennootschap zal kort na de oprichting failliet verklaard worden wegens gebrek aan liquide middelen. U kan uw claims dan indienen bij de curator.

Ik verwacht, eveneens naar analogie met de topmanagers, dat mij een bonus zal worden uitgekeerd wegens goed beheer van mijn financiën.

Met beste dank voor uw begrip .

Honoré Gepluymd

In Ijsland

Ijsland is één van de landen dat het zwaar te verduren kreeg tijdens de financiële crisis van 2008. Wanneer daar de bankensector in elkaar stuikt, wordt het land bij wijze van grap te koop gezet op E-Bay. Met een startprijs van 99 pond.  De geboden prijzen lopen aardig op maar stagneren wanneer duidelijk wordt dat zangeres Bjork niet in de prijs is inbegrepen.

Nog In Ijsland:

In volgend nieuwsbericht komen we te weten dat:
“Een record aantal mensen is werkloos ten gevolge van de financiële crisis. Naar verluidt zijn de Ijslandse bankovervallers het zwaarst getroffen”. 

De eurocrisis

Maar nog recenter
"Een Griek, een Portugees en een Ier bestellen iets aan de bar. Wie betaalt de rekening? De Duitser."