5. Moet je saai zijn om boekhouder te worden, of word je saai door dat beroep lang uit te oefenen?

Rob Wijnberg: “Soms gaat de vereenzelviging of identificatie met het werk zo ver dat het onderscheid tussen de persoon en zijn beroep grotendeels vervaagt. Iemand neemt dan als het ware de rol die hij beroepsmatig heeft mee naar het dagelijkse leven, met de bijhorende eigenschappen. Prototypische voorbeelden: de accountant die in alles stipt en precies is, de psycholoog die iedereen levensadvies geeft. De vraagt blijft natuurlijk of mensen door hun werk een bepaald karakter ontwikkelen of dat mensen met een bepaald karakter vaak bijpassend werk doen, maar het verband is in ieder geval evident.”

Dirk De Schutter: “Het werkt in beide richtingen. We voelen ons aangetrokken tot een bepaald beroep omdat we een bepaald karakter hebben. Dat beroep zal onze karaktertrekken nog verder versterken, tot in het karikaturale toe. Ik ken bankdirecteurs die enkel over geld kunnen spreken, gelukkig zijn er ook andere. Als leraar sla ik heel snel aan het doceren. En op recepties zullen psychologen mij doorlichten: “Bent u niet dat type?”

Terug naar het coververhaal '3 filosofen over de relatie tussen werk en identiteit'