5 beroepen die belangrijk werden in 2010

Bedrijven passen zich aan aan de nieuwe veranderingen in maatschappij en economie. Daaruit ontstaan een heel aantal nieuwe beroepen. Welke beroepen hebben in 2010 aan belang toegenomen?

1. Community manager

Door het ontstaan van talloze sociale netwerken op het internet en dus ook nieuwe manieren om je merk en product aan de man te brengen, is er nood aan een persoon die dit allemaal coördineert. Als communitymanager geef je vorm en inhoud aan het digitale platform van je bedrijf.

2. Conversation manager

In dezelfde sfeer van de community manager vinden we ook de conversation manager terug. Waar de community manager het geheel coördineert, wordt van de conversation manager een hands-on mentaliteit verwacht. Hij treedt o.a. via de sociale netwerken rechtstreeks in contact met de consumenten door kleine conversaties.

3. Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling

Ecologie maakt een reëel aspect uit van de huidige maatschappij. Ook bedrijven moeten hierop inspelen. De verantwoordelijke duurzame ontwikkeling reikt het bedrijf nieuwe ideeën aan en  werkt samen met de verschillende diensten van de organisatie.

4. Expert koolstofbalans

Milieunormen worden steeds strenger, ook voor bedrijven. De voornaamste taak van de expert koolstofbalans bestaat uit het voorstellen van concrete oplossingen om het energieverbruik onder controle te houden en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

5. Diversiteitsverantwoordelijke

Het bestaat misschien al wat langer, maar de functie van diversiteitsverantwoordelijke heeft het voorbije jaar enkel maar aan belang toegenomen. De diversiteitsverantwoordelijke staat in voor de gelijke kansen op het werk en aanbieden van opleidingen over gelijke kansen en discriminatie.

Oude beroepen moderniseren, nieuwe beroepen ontstaan

“In de wereld van de rekrutering zien wij twee grote tendensen”, legt Olivier Top, associate director van rekruteringsbureau Michael Page uit. “Enerzijds zien we dat veel bedrijven een aantal bestaande beroepen moderniseren om zo mee te kunnen met de voortdurende ontwikkeling van hun bedrijf. Door de functies in het bedrijf te laten evolueren, proberen ze de organisatie efficiënter en flexibeler te runnen.”

“Anderzijds merken we dat er ook een aantal nieuwe beroepen ontstaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de functie van community manager. Door de nieuwe sociale netwerken die er ontstaan en de internetevolutie is er nood aan zo'n nieuwe functie.”

“We zien ook dat de diversiteitsverantwoordelijke een functie is die het voorbije jaar aan belang heeft toegenomen. Door nieuwe reglementeringen zijn bedrijven genoodzaakt hierop in te spelen. Hetzelfde voorbeeld kan gegeven worden voor de expert koolstofbalans. De ‘green business’ is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij, en is de motor voor een hele modernisering. De nieuwe beroepen zorgen ervoor dat organisaties en bedrijven met nieuwe ideeën en mogelijkheden in contact komen.”

Bron: Guide des nouveaux métiers, Michael Page