Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

4 op 5 Europese bedrijven rekruteren, 1 op 2 ontslaat

4 op 5 Europese bedrijven plannen dit jaar nieuwe aanwervingen, al gaat het meestal over een beperkt aantal. 45% zegt onder het niveau van vorige jaren te blijven. De helft van de bedrijven verwacht ook nog bijkomende ontslagen, zo leren we uit onderzoek van Towers Watson, gespecialiseerd in financieel, personeels- en risicobeheer. Het bedrijf baseerde zich hiervoor op de antwoorden van 459 bedrijven wereldwijd. In Europa namen 131 werkgevers aan de enquête deel.

VS scoort beter dan Europa

Wat aanwervingen betreft doet de VS het op dit moment beter dan Europa: maar liefst 92% van de Amerikaanse bedrijven heeft rekrtueringsplannen tegenover 82% van de Europese bedrijven. 41% van de Amerikaanse bedrijven vindt het nu makkelijker om talent aan boord te houden dan voor de crisis. In Europa is 40% daarvan overtuigd.

1 op 2 werknemers is nu gemotiveerder dan voor crisis

Nog opvallend, iets meer dan de helft van de werkgevers wereldwijd geeft aan dat de productiviteit in het bedrijf nu hoger ligt dan voor de financiële crisis. 57% verwacht dat deze trend zich zal doorzetten. De recessie beïnvloedde ook het engagement van de werknemers: 1 op 4 werkgevers zag de motivatie bij zijn personeel dalen, 1 op 2 zag ze stijgen.

Het volledige onderzoek lees je hier.