Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

4. Moeten we vandaag meer op zoek gaan naar een evenwicht tussen werk en privé?

Dirk De Schutter: “Ja, in een zinvol leven is er niet alleen tijd om te werken. Nochtans domineert de economie ons leven. Zelden stellen we de vraag waar de economie voor dient. Tot dertig jaar geleden concentreerde de economie zich op de productie van nuttige dingen. Vandaag spitst de economie zich toe op het aanzwengelen van de consumptie, zelfs van dingen die we niet nodig hebben. Hoe krijgen we de consumenten op zaterdag in onze winkels? We reduceren de economie tot de consumptie, maar het herverdelen van de rijkdom is ook een economische activiteit. Op dit punt zal Arendt nooit toegeven: de economie alleen krijgt een samenleving niet georganiseerd. De ongelijkheid tussen arm en rijk kan zo groot zijn dat ze een hele maatschappij ontwricht. Dat is het geval in de VS en veel minder in de Scandinavische landen. Sociale problemen zoals tienerzwangerschappen zijn rechtsreeks gelinkt aan armoede.”

Umberto Galimberti:
“Ik zie een boeiende evolutie bij de generatie Y, die veel meer een evenwicht zoekt tussen werk en privé. Zij die werk vinden - en Italië is dat niet evident als jongere - werken minder en dat is een goeie zaak. Het is hoopgevend. Zij hebben gezien hoe hun ouders zich kapot werkten en hoe er nooit geluk was bij hen thuis, omdat er te veel stress was. Hun ouders werkten zich letterlijk dood. Onze samenleving weert de dood. De dood doet je nochtans beseffen dat het leven zijn beperkingen heeft. Maar dat staat haaks op de hoogmoed van de economie, dus wordt dat idee geweerd. Wanneer jongeren meer vrije tijd willen hebben, hebben ze begrepen dat het leven niet draait rond geld, maar rond tijd.”

Terug naar het coververhaal '3 filosofen over de relatie tussen werk en identiteit'