4. Hebben alleenstaanden (‘singles’) het veel moeilijker om een huis af te betalen of kinderen groot te brengen?

"Ja, omdat alleenstaande ouders minder vaak beroepsactief zijn en ze meer dan gemiddeld van een uitkering leven. Daardoor hebben ze het financieel moeilijker", weet Lutgard Vrints, medewerkster op de studiedienst van de Gezinsbond. Financieel vormen alleenstaanden echter een heel diverse groep: er zijn ook singles met een mooi inkomen. Vooral het opleidingsniveau bepaalt of je met één beroepsinkomen voldoende verdient om goed rond te komen. Lutgard Vrints: "Ik stel vast dat alleenstaande ouders minder maatregelen zoals tijdskrediet en ouderschapsverlof gebruiken - met uitzondering van het 1/5e tijdskrediet. Die zijn voor hen financieel minder haalbaar.” Dat wordt bevestigd door de recentste 'Armoedemonitor': bijna een derde (28%) van de alleenstaanden  met kinderen  in Vlaanderen zit onder de armoederisicodrempel. Koppels met een of twee kinderen lopen veel minder dat risico (4%).

Lutgard Vrints: "Vergeleken met een koppel met kinderen beschikken werkende alleenstaande ouders over minder tijd om aan de opvoeding van hun kinderen te besteden. Veel hangt af van de partner. Is die helemaal uit het oog verdwenen, heeft de alleenstaande ouder - dit is nog steeds meestal de moeder - het moeilijk om werk en gezin te combineren. Ik ken gescheiden ouders die de opvoedingstaken mooi in twee verdelen. Voorlopig is dat nog een minderheid, maar deze groep groeit snel aan.”

Dus:

Ongeveer een derde van de alleenstaande ouders heeft het financieel moeilijk om de kinderen groot te brengen. Deze groep koopt dan ook geen huis: de afbetaling ervan zou op grote hindernissen stuiten.

Hoeveel houdt u elke maand over?

Vooral alleenstaande ouders kampen elke maand met een tekort in hun portemonnee.

 

Gemiddelde maandelijkse inkomsten

Gemiddelde maandelijkse uitgaven

Maandelijks saldo

Totale steekproef

2.546 euro

2.269 euro

277 euro overschot

Samenstelling van het gezin

Koppels met kinderen

2.871 euro

2.488 euro

383 euro overschot

Koppels zonder kinderen

2.686 euro

2.150 euro

536 euro overschot

Alleenstaande ouders

1.753 euro

1.936 euro

183 euro te kort

Alleenstaande

1.505 euro

1.561 euro

56 euro te kort

(bron: Het spaargedrag van de Belgen, Dela, juli 2011)

Tweederde van de ondervraagde Belgen (66%) houdt zijn bankrekening tegen het einde van de maand in het zwart: gemiddeld houdt de Belg elke maand 496 euro over. Een vijfde (21%) kan net de eindjes aan elkaar knopen. 14% kampt maandelijks met een tekort (van gemiddeld 322 euro). Onder deze groep vinden we vele alleenstaanden. Vooral de alleenstaanden met kinderen kijken maandelijks aan tegen een groot tekort. (Bron: Dela)

Terug naar het coververhaal "Wat is uw salaris waard?"