3.805 werkzoekenden over opofferingen & inleveren

Een minder gevuld loonzakje, langer pendelen, minder verantwoordelijkheden of enkel een andere jobinhoud: tot welke offers zijn werkzoekenden bereid in hun zoektocht naar een nieuwe baan? Hoelang zijn ze gemiddeld al werkzoekend? En hoe succesvol verlopen hun sollicitaties?

Het is maar een willekeurige greep uit het arsenaal aan vragen dat Vacature losliet op 3.805 werkzoekenden in april dit jaar, als onderdeel van de tweejaarlijkse Salarisenquête (die resultaten kon u vorige week nog lezen in dit magazine).

Wie nam deel aan ons onderzoek?

- 70% werkte voordien in loondienst
- 15% volgde een basisopleiding of voortgezette opleiding
- de overige 15% deden het huishouden (opvang kinderen), waren niet in de mogelijkheid om te werken omwille van medische redenen of werkten als zelfstandige (helper / in vrij beroep / directeur van NV of BV)
- Gemiddelde leeftijd: 38 jaar
- 44% heeft een partner die een betaalde job uitoefent
- 56% heeft geen kinderen ten laste
- 51% heeft hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs
- 59% krijgt momenteel een werkloosheidsuitkering. Die bedraagt gemiddeld 940 euro. 

Cijfers

14 maanden
Zolang zijn de werkzoekenden gemiddeld op zoek naar een job.

83,9%
van de bevraagden is bereid jobinhoudelijke opofferingen te maken (een job die inhoudelijk verschilt van de vorige, in een andere sector aan de slag gaan).

71,8%
is niet bereid om persoonlijke opofferingen te maken (bv een baan die niet aansluit bij je interesses).

63,1%
is niet bereid om loopbaanopofferingen te maken (bv een job met minder opleidingsmogelijkheden dan de vorige).

47,7%
is niet bereid enige vorm van demotie te aanvaarden (bv lager loon, minder verantwoordelijkheid).

59,3%
is niet bereid tot meer werk-gezinconflict (minder tijd voor jezelf en je gezin).

 Welke offers willen werkzoekenden brengen?

Werkzoekenden die in het verleden al gewerkt hebben, blijken vooral bereid om jobinhoudelijke opofferingen te maken in hun zoektocht naar een nieuwe job (83,9% heeft geen problemen met een andere jobinhoud, of gaan werken in een andere sector). Persoonlijke opofferingen (een baan die niet aansluit bij je interesses), loopbaanopofferingen (bijvoorbeeld minder opleidingsmogelijkheden), demotie (minder loon en verantwoordelijkheid) en meer werk-familieconflict (een job die minder tijd overlaat voor jezelf en je gezin) vallen een pak minder in de smaak.

47,7% is niet bereid enige vorm van demotie (een stap terugzetten) te aanvaarden. 59,3% is niet bereid tot meer werk-gezinconflict. En 66,5% weigert een job te aanvaarden die een verhuis naar een andere regio inhoudt. Interessant, ook: mannen tonen zich meer bereid tot demotie (36,3% versus 29,3%) en meer werk-gezinconflict dan vrouwen (31,3% versus 23,2%).

Hoe succesvol zijn werkzoekenden?

De leeftijdsgroep 50-65-jarigen is minder bereid tot inhoudelijke opofferingen dan de jongere leeftijdsgroepen. De bereidheid tot loopbaanopofferingen neemt toe met de leeftijd. De jongste leeftijdsgroep toont zich veel minder gewillig om demotie te maken dan de oudere werkzoekenden. Die jonge honden hebben wel minder problemen met een job die meer werk-gezinconflict met zich meebrengt dan de andere leeftijdsgroepen. Opvallend: als het op succesvol solliciteren aankomt, dalen de kansen met de leeftijd. Met andere woorden: hoe ouder, minder vaak je uitgenodigd wordt voor een gesprek, en hoe minder concrete jobvoorstellen je voor de voeten geworpen krijgt.

Verschenen in Vacature Magazine op 27/11/2010

Foto: Isabel Pousset - Chloé Delzandre: werkneemster bij Colruyt