Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

3. Hoeveel moet u verdienen om voldoende te kunnen sparen om het officiële pensioen aan te vullen?

Uw spaarvermogen hangt niet alleen af van uw salaris, maar ook van uw uitgavenpatroon. Indien u denkt aan pensioensparen, houd dan rekening met volgende feiten:

- Een gepensioneerde 60-plusser doet ongeveer 20% minder uitgaven dan de gemiddelde Belg. Eens de 60 voorbij dalen uw uitgaven met uw leeftijd. Maar wie langer leeft, legt wel best een dikkere spaarkous aan voor zijn oude dag. Want langer leven gaat gepaard met meer kosten voor verpleging, thuishulp of een verblijf in een tehuis.

- 65-plussers lopen meer risico op armoede. In ons land ligt de armoededrempel op 878 euro per maand of 10.540 euro per jaar. 23% van de 65-plussers halen die drempel niet. “De meest kwetsbare ouderen zijn vrouwen, hoogbejaarden en alleenstaanden”, aldus de Studiecommissie voor de Vergrijzing in haar nieuwste rapport.

- Het aanleggen van een eigen pensioenspaarpotje is om die reden geen luxe, zeker niet voor werknemers in privébedrijven. Julien Manceaux van de studiedienst van ING België: "Werknemers met een gemiddeld salaris, zo’n 2.900 euro bruto per maand, kunnen rekenen op een officieel pensioen gecombineerd met de groepsverzekering van hun werkgever dat samen 70 tot 73 procent van hun laatste netto salaris bedragen, indien ze lang genoeg gewerkt hebben. In 2046 is dat 40 jaar. Maar wie bijvoorbeeld het dubbele salaris verdiende, ontvangt maar 47 procent daarvan. Het is dus aangewezen om dat pensioen aan te vullen.” Weinig Belgen sparen voor hun oude dag. Van de tweederde van de Belgen die elke maand kunnen sparen, zet slechts een kleine 20 procent bewust een som opzij ter ondersteuning van het wettelijke pensioen, aldus een nieuwe enquête van uitvaart- en uitvaartverzekeringsbedrijf Dela.

- Een eigen huis vermindert het risico op armoede. "De meeste Belgen bekijken hun huis als hun vierde pensioenpijler”, weet Julien Manceaux. “Terecht, eens het eigen huis afbetaald bent u zeker dat u tijdens de pensioenjaren geen huur meer moet betalen.

- Een statutair ambtenaar geniet van een mooi pensioen. Een contractueel ambtenaar volgt het systeem van de gewone werknemers. Volgens gegevens van pensioenminister Daerden bedraagt het gemiddelde ambtenarenpensioen 1.917 euro bruto. Toch moet een op de vier ambtenaren rondkomen met minder dan 1.250 euro bruto. Een ander kwart kan op een bedrag rekenen tussen 2.500 en 3.000 euro. En in de top-10 van de hoogste ambtenarenpensioenen, die allen meer dan 5.000 euro bruto per maand ontvangen, zien we rechters, officieren en magistraten.
 
Dus:
Uw pensioenvooruitzichten verbeteren merkelijk indien u van uw inkomen maandelijks het volgende spaargeld kan opzij leggen:

  • ongeveer 73,3 euro per maand voor uw fiscaal aftrekbaar pensioensparen (totaal 880 euro voor 2011) (wie geen hypothecaire lasten fiscaal aftrekt, kan ook nog eens een verzekeringspaarvorm goed voor ongeveer 2.500 euro per jaar fiscaal inbrengen)
  • ongeveer 670 euro per maand voor de afbetaling van een huis (waarvoor u 110.000 euro leende over 20 jaar tegen 5%).

Met een officiële armoededrempel van 878 euro per maand is 1.200 euro het bedrag voor normale uitgaven. Als we hierbij de afbetaling voor een huis (670 euro) en het maandelijkse pensioensparen (75 euro) tellen, komen we aan een netto maandsalaris van 1.945 euro. Vanaf dat bedrag kan u dus werken aan een leefbaar pensioen. 

Uw pensioen in cijfers

8,9%

De Belgische staat spendeert jaarlijks 8,9% van het Belgische bruto nationaal product aan pensioenen.

58 jaar

  • Officiële pensioenleeftijd 65 jaar (feitelijk gemiddelde: 58 jaar), levensverwachting: 79,6 jaar.
  • Maximaal officieel pensioen: 46.895 euro per jaar

2.000 euro

Een Belgisch gezin legt gemiddeld jaarlijks ongeveer 2.000 euro opzij legt voor levensverzekeringen, pensioensparen.

213.858 miljoen

213.858 miljoen euro (eerste kwartaal 2011): privé voorzieningen van alle Belgen voor hun pensioenen en levensverzekeringen

Terug naar het coververhaal "Wat is uw salaris waard?"