Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

20 bedrijven rekruteren 14.360 werknemers

Dezer dagen overheersen herstructureringen en ontslagrondes het nieuws. Toch is het lang niet overal kommer en kwel. Meer zelfs, een rondvraag bij de hr-afdelingen van twintig groeibedrijven leert ons dat ze heel wat aanwervingen plannen dit jaar.Over één zaak zijn alle hr-verantwoordelijken het roerend eens: sollicitatiebrieven en cv’s stromen vlotter binnen in crisistijd, maar dit betekent niet dat het effectief makkelijker is om openstaande vacatures in te vullen. Meer kandidaten betekent immers dat er nog meer aandacht besteed moet worden aan een goede selectie. Een paar hr-directeurs benadrukken dat mensen met ervaring en uitstekende competenties vaak nog even de kat uit de boom kijken en blijven waar ze zijn. Zeer specifieke of technische functies zijn daardoor net nog moeilijker in te vullen dan voor de crisis. Andere vaststelling: geen enkel bedrijf zegt dat nieuw aangeworven werknemers tegen een lager salaris starten dan vroeger.   

De meeste deelnemers aan onze rondvraag menen ook dat hun ‘employer brand’ niet geleden heeft onder de crisis. Uitzondering is uiteraard de banksector, wiens reputatie een stevige deuk kreeg door de financiële crisis. Ook over een eventuele stijging van het personeelsverloop maken de meeste bedrijven zich geen zorgen. Het merendeel is ervan overtuigd dat de werknemers het nog steeds naar hun zin hebben, anderen verwachten dit jaar een lichte toename van het personeelsverloop.

1. Benoit Thys – AG Insurance

Aantal aanwervingen in 2010: 400
Welke functies? Van beheer over projectmanagement tot juristen, riskmanagers, actuarissen, technisch inspecteurs en sales managers.
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Dossierbeheerders, actuarissen, juristen
Verloopcijfer in 2009: “Kunnen we extern niet communiceren.”
Benoit Thys: “Wij komen uit de Fortis-groep en zijn met AG Insurance een nieuwe employer brand gestart, het voorbije half jaar hebben we dus vooral kennismakingscampagnes gevoerd en dat blijven we in 2010 doen.”

2. Fanny Taildeman – Smals

Aantal aanwervingen in 2010: 160
Welke functies? Functioneel analisten, Java-ontwikkelaars, Java-architecten,…
Vooral ervaren profielen of starters? Vooral mensen met ervaring
Wie zijn de witte raven? Java-experts, medical ict experts, security experts, database administrators, Unix-specialisten
Verloopcijfer in 2009: “3%, in 2008 was ons verloop 6% terwijl het marktgemiddelde toen 20% bedroeg.”
Fanny Taildeman: “Wij zien de toekomst positief in. Smals informatiseert complexe maatschappelijke processen voor werk, gezondheid en gezin. De vraag naar die projecten zal in de komende jaren ongetwijfeld verder stijgen.”

3. Koen De Maesschalck – Colruyt

Aantal aanwervingen in 2010: 3.000
Welke functies? Verkoopspersoneel, informatici, procesanalisten, marketeers, boekhouders,…
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Technici, financiële profielen, beenhouwers
Verloopcijfer in 2009: “Tussen de 10 en 12%”
Koen De Maesschalck: “De Groep Colruyt kent al jaren een gestage, continue groei van zo’n 10 % per jaar, ook tijdens de crisis. Wij verwachten in 2010 dan ook hetzelfde.”

4. Sam De Potter – Barco

Aantal aanwervingen in 2010: “Nog geen idee, op dit moment zijn er 22 openstaande vacatures. In eerste instantie proberen we die intern in te vullen.”
Welke functies? IT, customer service, hr, projectmanagement, kwaliteit, Procurement, R&D en sales.
Vooral ervaren profielen of starters? Vooral mensen met 5 tot 10 jaar ervaring
Wie zijn de witte raven? “Sollicitanten die naast een relevant diploma in team kunnen werken, marktgericht denken, creatief en resultaatgericht zijn.”
Verloopcijfer in 2009: “3 tot 6%, afhankelijk van de afdeling”
Sam De Potter: “Barco blijft erin slagen op internationaal niveau interessante projecten te winnen, maar een aantal van onze klanten zijn nog steeds voorzichtig.”

5. Marc Verpoort - AZ Groeninge

Aantal aanwervingen in 2010: ruim 200
Welke functies? Vooral verpleegkundigen, maar ook in alle andere ondersteunende diensten
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? “Verpleegkundige is een knelpuntberoep, specifieke profielen – zoals hoofdverpleegkundigen – zijn moeilijk te rekruteren.”
Verloopcijfer in 2009: 8%
Marc Verpoort: “Het verloop ligt bij ons iets hoger dan vroeger, doordat verpleegkundigen nu zowat werkzekerheid hebben.”

6. Gerd Franssens – Wienerberger

Aantal aanwervingen in 2010: ongeveer 40
Welke functies? Elektrotechnisch ingenieurs, bouwkundig ingenieurs, bachelors elektrotechniek
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Technische jobs op alle niveaus
Verloopcijfer in 2009: 3%
Gerd Franssens: “Wij leveren aan de bouwsector, die het in België relatief goed gedaan heeft. Onze export naar het buitenland, vooral naar het Verenigd Koninkrijk, staat wel onder druk. We verwachten voor 2010 mogelijk nog een kleine daling.”

7. Philip Piron – Jan De Nul 

Aantal aanwervingen in 2010: 300
Welke functies? Voornamelijk ingenieurs, technische en financiële functies en gespecialiseerd personeel voor het buitenland (op zee).
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? “Wij werven mensen aan met een basiskennis die zo dicht mogelijk aanleunt bij onze sector (ingenieurs, geologen, kapiteins) en zorgen verder voor interne opleiding.”
Verloopcijfer in 2009: 8,3%
Philip Piron: “Ons bedrijf is al enkele jaren bezig met een aanzienlijke uitbreiding en vernieuwing van de baggervloot om ons in de toekomst beter te wapenen op de wereldmarkt. Dat resulteert in extra aanwervingen.”

8. Marc Van Hoecke – KPMG

Aantal aanwervingen in 2010: 130
Welke functies? Auditors, tax en legal advisors, mensen voor het Advisory departement en enkele accountants
Vooral ervaren profielen of starters? 100 starters, 30 ervaren profielen
Wie zijn de witte raven? “Advisory ligt moeilijk, omdat men specifieke kennis moet bezitten over financial services, it of taxes.”
Verloopcijfer in 2009: 17 %, normaal 19 %
Marc Van Hoecke: “Vorig jaar hebben wij onze medewerkers gevraagd om op individuele basis 1 week onbetaald verlof te nemen om zo iedereen aan boord te kunnen houden. Dit jaar zal dat waarschijnlijk niet nodig zijn.”

9. Véronique Roedolf – K.U.Leuven

Aantal aanwervingen in 2010: 1.900
Welke functies? 400 in administratief en technisch personeel, een 70-tal professoren en voor de rest onderzoekers en wetenschappelijk medewerkers.
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Laboranten, ingenieurs, fiscalisten en financiële experten.
Verloopcijfer in 2009: “
8% wat algemene functies betreft, bij tijdelijke onderzoekers ligt dit cijfer vanzelfsprekend hoger”
Véronique Roedolf: “De sector onderzoek en onderwijs heeft iets minder last gehad van de crisis, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van overheids- en externe financiering. Het blijft afwachten hoe dat evolueert.”

10. Jorgen Vranken – Telenet

Aantal aanwervingen in 2010: rond de 300
Welke functies? 150 in de nieuwe regionale contactcenters en in Mechelen, de rest diverse functies zoals informatici, ingenieurs, marketing, finance,…
Vooral ervaren profielen of starters? “Vooral mensen met enkele jaren ervaring, maar in onze contactcenters zijn ook starters welkom.”
Wie zijn de witte raven? “Ingenieurs gespecialiseerd in telecom en teamcoaches voor in de contactcenters.”
Verloopcijfer in 2009: “4,2% spontaan verloop, in 2008 was dat 7,5%.”
Jorgen Vranken: “Onze verschillende producten zijn minder crisisgevoelig: mensen blijven meer thuis en kijken daardoor net meer televisie, nemen digitale tv, bestellen al eens een film of surfen op het net.”

11. Erik Luts – KBC

Aantal aanwervingen in 2010: een 500-tal
Welke functies? Zo’n 250 voor het commercieel netwerk, een 100-tal voor icten verder functies als economisten, juristen, risicobeheersing en -analyse
Vooral ervaren profielen of starters? “Vooral schoolverlaters met een bachelors- of mastersdiploma en jonge mensen met een eerste werkervaring”
Wie zijn de witte raven? Assetmanagers, gespecialiseerde juridisch adviseurs, schade-experts, actuarissen, kwantitatieve profielen, auditors met domeinexpertise en medewerkers met ervaring in risicobeheersing en -analyse.
Verloopcijfer in 2009: “1,6%, enorm laag, ten opzichte van het gemiddeld verloop in de sector zelf (3,3% tussen juni 2008 en juni 2009).
Erik Luts: “In 2010 spreken we verder met de sociale partners over de variabele verloning. Na een inlevering in 2009 blijft het uitgangspunt voor de toekomst dat wij een aantrekkelijk verloningspakket willen aanbieden aan onze medewerkers.”

12. Kris Poté – Capgemini

Aantal aanwervingen in 2010: 140
Welke functies? Businessconsultants, projectmanagers, specialisten in o.a. SAP, Oracle, .Net, Java,…
Vooral ervaren profielen of starters? “Ervaren mensen en in beperkte mate een aantal starters”
Wie zijn de witte raven? Projectmanagers en hoogtechnologische profielen
Verloopcijfer in 2009: 8%, lager dan ooit te voren.
Kris Poté: “Openstaande vacatures invullen blijft voor ons even moeilijk, de crisis doodt de knelpuntberoepen immers niet.”

13. Anette Böhm – SD Worx

Aantal aanwervingen in 2010: 150
Welke functies? Payrollconsulenten, ict’ers en consultants
Vooral ervaren profielen of starters? Relevante ervaring is niet meteen noodzakelijk, kandidaten moeten wel over de juiste attitude beschikken.
Wie zijn de witte raven? Consultants met zeer specifieke kennis, zoals reward specialisten
Verloopcijfer in 2009: “4,1% van onze medewerkers is vrijwillig vertrokken, dat is lager dan het jaar voordien”
Anette Böhm: “SD Worx is sterk uit de crisis gekomen, want we zijn zelfs nog gegroeid in 2009. We zijn blijven investeren in onze mensen, zowel in opleidingen als ontwikkelingsmogelijkheden en salarisverhogingen.”

14. Simon Van Wijmeersch – Eandis

Aantal aanwervingen in 2010: 550
Welke functies? In hoofdzaak technici, ingenieurs en it-specialisten.
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? “Bachelors die technisch en organisatorisch sterk zijn, maar die ook overtuigend kunnen communiceren.”
Verloopcijfer in 2009: “Er hebben vorig jaar 300 mensen via natuurlijke uitstroom het bedrijf verlaten en dat ligt in lijn met andere jaren.”
Simon Van Wijmeersch: “Energie is sexy vandaag en Eandis is een belangrijke speler. Kandidaten die willen meewerken aan de grote technologische uitdagingen van de toekomst, vinden steeds makkelijker de weg naar ons.”

15. Hilde De Sutter – Carrefour

Aantal aanwervingen in 2010: 4.500
Welke functies? Alle functies, van winkelpersoneel tot kaderleden, maar met de focus op sectorverantwoordelijken en winkeldirecteurs.
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? “Witte raven is veel gezegd, maar sectorverantwoordelijken zijn niet altijd makkelijk te vinden.”
Verloopcijfer in 2009: “7%, ongeveer hetzelfde als andere jaren”
Hilde De Sutter: “Sectorverantwoordelijke is een boeiende, maar moeilijk in te vullen functie. Het is iemand met een praktische ingesteldheid die goed kan structureren, communiceren en een team inspireren.”

16. Erik Van den Branden – Deloitte

Aantal aanwervingen in 2010: 350
Welke functies? Tax consultants, management consultants, accountants, auditors,...
Vooral ervaren profielen of starters? 225 hooggeschoolde afgestudeerden, 125 mensen met ervaring
Wie zijn de witte raven? “Ervaren, meertalige kandidaten met een technische expertise in domeinen als taks, recht, SAP.”
Verloopcijfer in 2009: “12%, normaal zo’n 15%”
Erik Van den Branden: “Onze sector hinkt altijd 6 tot 9 maanden achter op de industrie, maar de positieve signalen vanuit de markt stemmen ons hoopvol.”

17. Paul Klibanski – BNP Paribas Fortis

Aantal aanwervingen in 2010: 700 tot 800
Welke functies? Commerciële adviseurs in kantoren en callcenters, private bankers, kantoordirecteurs, specialisten
Vooral ervaren profielen of starters? Vooral starters
Wie zijn de witte raven? Projectmanagers, process managers, auditors
Verloopcijfer in 2009: “5 à 6% alles inbegrepen”
Paul Klibanski: “BNP Paribas Fortis komt uit een moeilijke periode, maar we brengen een mooi verhaal voor de toekomst: een investeringsplan gericht op klantenservice, veel commerciële kansen en veel internationale opportuniteiten.”

18. Sofie Collin - Deme

Aantal aanwervingen in 2010: meer dan 200
Welke functies? “Voornamelijk personeel voor functies op buitenlandse werven en aan boord van onze hightech schepen.”
Vooral ervaren profielen of starters? Beiden.
Wie zijn de witte raven? “Ervaren profielen voor leidinggevende functies op onze buitenlands werven en schepen.”
Verloopcijfer in 2009: 9% wereldwijd
Sofie Collin: “We hebben het voorbije jaar een lichte stijging gezien in het aantal sollicitanten, maar stellen ook vast dat ervaren mensen die momenteel werkzekerheid hebben, minder snel de stap zetten om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

19. Marijke Van Hoorebeek - Aquafin

Aantal aanwervingen in 2010: Ongeveer 40
Welke functies? O.a. bouwkundige projectleiders, ingenieurs, technische medewerkers, informatici
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Bouwkundig ingenieurs
Verloopcijfer in 2009: “2,1% vrijwillig vertrek”
Marijke Van Hoorebeek: “Een reële bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van ons leefmilieu trekt kandidaten bewust aan.”

20. Mieke Horemans – ING

Aantal aanwervingen in 2010: een 700-tal
Welke functies? Commerciële medewerkers, actuarissen, financiële specialisten, ict’ers, productspecialisten
Vooral ervaren profielen of starters? Allebei
Wie zijn de witte raven? Twee- of drietaligen in Brussel
Verloopcijfer in 2009: “Minder dan 2%
Mieke Horemans: “Minder dan 2% van onze medewerkers neemt zelf ontslag, de belangrijkste reden voor vertrek is echter pensionering: met meer dan 400 medewerkers in 2009 komt het natuurlijk verloop op ongeveer 9%.”

tekst Annick Claus

Gepubliceerd in het Vacature Magazine van 30 januari 2010