Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

1 op 2 Walen werkt in openbare sector

De tewerkstelling in de openbare sector in Wallonië zit meer dan ooit in de lift . Sinds 1993 kwamen er daar zomaar eventjes 85.000 banen bij. Dat blijkt uit een onderzoek van FOREM, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling.

19% meer loontrekkenden dan 20 jaar geleden 

Forem bestaat vandaag 20 jaar, en bij die gelegenheid publiceert de dienst een diepgaande studie van de evolutie die de Waalse arbeidsmarkt de voorbije 15 jaar doormaakte. Net zoals in Vlaanderen nam het aantal loontrekkenden aan de andere kant van de taalgrens de voorbije twee decennia fors toe: + 19 procent. Tegelijk tekenden er zich ook enkele opmerkelijke verschuivingen af in het Waalse arbeidslandschap. De industrie, decennialang bepalend voor de Waalse economie, liet fors van haar pluimen want er gingen ruim 16.000 arbeidsplaatsen verloren. Dat verlies werd gelukkig ruimschoots goedgemaakt door de dienstensector, waar er sinds 1993 77.000 nieuwe banen bijkwamen. 

Waalse administratie boomt

Meest opvallende vaststelling uit het onderzoek is dat de tewerkstelling in de openbare sector in Wallonië meer dan ooit in de lift zit. Sinds 1993 kwamen er daar zomaar eventjes 85.000 banen bij. Net geen 5 op 10 Walen zijn vandaag aan de slag in de openbare sector, met inbegrip van het onderwijs en de gezondheidszorg. Vooral de Waalse administratie deed de voorbije jaren haar duit in het zakje: het aantal ambtenaren nam er in 15 jaar met 32 procent toe, in die mate dat 12 procent van de werkende Walen vandaag voor de openbare administratie aan de slag is. In het Brusselse gewest loopt dat percentage op tot 17 procent, in Vlaanderen ligt het met 7 procent gevoelig lager. 

Tekst: Filip Michiels