“Wie getuige is van zijn eigen virtuositeit kan het zomaar overkomen dat hij wordt besprongen door geluk.”

“Hallo, mijn naam is Sam, ik ben 34 jaar en werk als eindredacteur.”

Zet een groep volslagen vreemden bij elkaar en laat hen aan elkaar voorstellen. De kans is groot dat bijna iedereen na het noemen van zijn naam en leeftijd onmiddellijk uitpakt met zijn beroep. Anno 2011 is ons werk zeer bepalend voor onze identiteit. Hoe komt het dat we zo vergroeid zijn met ons werk? En hoe zat dat in vroegere tijden? Op deze en andere vragen proberen we een antwoord te distilleren in ons zomerse ‘filosofennummer’ van 6 augustus aanstaande.

Voor mensen zoals u en ik, die dagelijks in de microkosmos van een bedrijf wroeten, is het enorm verfrissend en verrijkend om te lezen hoe dwarskijkers als pakweg Plato, Sartre of Heidegger tegenover ‘werk’ aankeken. Zo leerde Aristoteles ons al in zijn meesterwerk ‘Ethica Nicomachea’ dat ambities zonder talent zijn zoals huizen zonder fundering. Op een zeker moment dreigt instortingsgevaar. Anders gezegd: willen en kunnen moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Tegelijk meende deze Griekse knappe kop dat je moet streven naar het volmaakte. Wie getuige is van zijn eigen virtuositeit kan het immers zomaar overkomen dat hij wordt besprongen door geluk. Van dat laatste ben ik trouwens nog altijd in blijde verwachting. Gelukkig biedt Aristoteles ook troost: blijf niet steeds verder zoeken naar externe doelen bij alles wat je doet. Elke handeling heeft een intrinsiek doel. Of: een lasser vindt geluk in het lassen an sich, zoals een dichter in het dichten op zich. Al is het naar mijn bescheiden mening meegenomen dat je er ook nog iets aan verdient.

Een boekje dat ik iedereen wil aanraden, is ‘Geluksvogels’ van filosoof Sebastien Valkenberg. Hij is ervan overtuigd dat we het nog nooit zo goed hadden als nu. Wie vandaag zijn job verliest, is geen vogel voor de kat. Je krijgt een uitkering en kan uitkijken naar een nieuwe job of een (gesubsidieerde) opleiding volgen. Ik ben geneigd hem gelijk te geven. Mijn grootvader, een -jawel- dorpsfilosoof, groeide op in een tijd dat zulke verworvenheden nog niet verworven waren. De woorden carrière of congé payé moesten nog uitgevonden worden. Vooral in het eerste deel van zijn leven was hij fulltime bezig met overleven. Maar zijn levensmotto luidt, nog altijd: ‘De zin van het leven is er zin in hebben.’  En nu heb ik zin in…vakantie.