“Welkom in Brussel, waar 19 burgemeesters als verlichte despoten de plak zwaaien in hun eigen baronie”

Elke week geeft een van onze journalisten zijn mening over een thema uit de economische actualiteit. Deze week waagt Filip Michiels zich aan het heikele BHV-dossier.

De staatshervorming. Het is het laatste waar een weldenkend mens van wakker ligt wanneer hij, afgepeigerd na 13 uren vliegen vanuit Singapore, zo snel mogelijk dat bed wil induiken. Twintig minuten sporen tussen onze nationale luchthaven en Brussel-Noord volstonden om dat bed nog even uit ons hoofd te bannen. En plots heel helder in te zien dat de discussie over BHV en de daaraan gekoppelde herfinanciering van Brussel veel meer is dan een onbeduidend symbooldossier.

Het startte met pure ergernis, toen twee overijverige conducteurs de zwaar beladen en niet begrijpende reizigers in Zaventem toesnauwden dat ze voortaan een extra luchthaventaks moeten ophoesten. Tien minuten later ging de ergernis over in plaatsvervangende schaamte bij het aanschouwen van een handvol vervallen perrons, ook wel bekend als het station van Schaarbeek. Finaal was er onvervalste walging, zelfs op een nuchtere maag, toen ik koffer en rugzak doorheen de groezelige en smerige gangen van het Noordstation mocht sleuren.

Welkom in de hoofdstad van Europa, een stad waarin 19 burgemeesters als verlichte despoten de plak blijven zwaaien in hun eigen baronie, zonder zich ooit enigszins druk te maken om het collectieve belang. Een stad waarin sommige trein- en metrostations meer weg hebben van een vuilnisbelt dan van een epicentrum voor openbaar vervoer, en waarin bedrijvenzones in de stadsrand meer niet dan wel bediend worden door datzelfde openbaar vervoer. Een stad waarin minstens dertig – u leest het goed – maatschappijen voor sociale huisvesting actief zijn. Een stad waarin het totale gebrek aan centraal bestuur en langetermijnvisie de spreiding van bevolkingsgroepen over armere en rijkere gemeenten al decennialang in de weg staat. Waardoor monocultuur, ghettovorming en religieus fanatisme er elk jaar iets meer regel en iets minder uitzondering worden.

Het lijkt het cynisme ten top gedreven, maar uitgerekend de stad die op alle mogelijke vlakken een aanfluiting is van wat een visionair stedelijk beleid vandaag zou moeten zijn, eist nu een blanco cheque van 500 miljoen euro. Als pasmunt voor de splitsing van BHV, weet u wel. Of hoe een trip naar Singapore, waar quota voor migranten, efficiënt openbaar vervoer op maat van iedereen, verplichte talenkennis en échte ruimtelijke ordening helemaal géén taboe zijn, de ware inzet van een goede staatshervorming plots heel bevattelijk maakt.