“We moeten ons vooral geen illusies maken: we kunnen niet ontsnappen aan het spook dat ‘globalisering’ heet.”

Een betrokken 2012

Het is een grijsgedraaide klassieker dezer dagen: ‘En, wat mag ik u wensen?’. Waarbij de gemiddelde medemens in zijn verlanglijstje doorgaans niet veel verder komt dan een goed lief, nog vele gezonde jaren of – voor de echte opportunisten – die langverwachte loterijwinst. Ik wil in deze geen spelbreker zijn, en gun u al dat fraais uiteraard van harte, maar mag ik u in eerste instantie toch iets heel anders toewensen?

We beleven turbulente tijden, waarin de ene zekerheid na de andere op de helling wordt gezet, heilige huisjes in ijltempo voor de bijl gaan en de wereld om ons heen radicaal van aanzicht verandert. En dus is de verleiding groot om nog meer in de comfortzone weg te zakken, ons op sluiten in onze veilig gewaande cocon en met beide voeten op de rem te gaan. In een poging te ontsnappen aan het ‘spook’ dat globalisering heet, en dat de werkvloer, onze leefwereld en het Belgische sociale model drastisch aan het hertekenen is.

We moeten ons nochtans vooral geen illusies maken: er is geen ontsnappen aan. Het leven en de zekerheden die we tien jaar geleden kenden, komen nooit meer terug. Arbeidskrachten wordt almaar mobieler, werk wordt wereldwijd verhandeld en de sociale en economische spelregels die uw en mijn leven bepalen, worden al lang niet meer op Belgisch niveau vastgelegd. De grootste blunder die vakbonden, politici of werkgevers - maar net zo goed u en ik – vandaag kunnen begaan, is ons te laten leiden door misplaatste angst of nostalgie. Of het idee te koesteren als zouden wij vooral niet wakker hoeven te  liggen van wat er vandaag in Spanje, Nigeria of India zoal misloopt.

Daarom, beste lezer, wens ik u voor dit jaar vooral een stevige dosis betrokkenheid, belangstelling en idealisme. De wil ook om u te verzetten tegen simplistische denkbeelden, kortzichtige politieke beslissingen, eng godsdienstfanatisme en gebrek aan visie. Op de werkvloer, bij uw baas, op café, of in de media. Omdat het onze verdomde plicht is onze toekomst en de wijze waarop we met zijn allen omgaan met de globalisering – en met de kansen en bedreigingen die daaraan vasthangen - zelf in handen te nemen. En niet lijdzaam toe te zien hoe het net zich sluit, vanuit het excuus dat wij ‘daar toch niets aan kunnen doen’. Ik wens u ook de onweerstaanbare drang om beleidsmakers, vakbonden en collega’s achter de vodden te zitten en de toekomst met open vizier tegemoet te blikken. En dat mooi lief, dat kan u net zo goed in Spanje of India aan de haak slaan.