“We leven al jaren boven onze stand. Wie de ministerportefeuilles ook krijgen, ze zullen met de bijl zwaaien.”

Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week heeft Erik Verreet, redacteur van Vacature Magazine, het over de besparingsregering.

De stakingen van voorbije vrijdag waren een laatste oprisping van een vraag naar hogere lonen. De EU zal ons land tot de orde roepen. Met de harde hand. Om de monetaire unie te versterken, worden er op Europees niveau zware manoeuvres uitgevoerd die de volgende regeringen zullen dwingen de Belgische huishouding op orde te zetten.

Maart wordt een beslissende maand. Tijdens twee topontmoetingen zullen de Europese regeringsleiders het ontwerp van de voorzitters Van Rompuy en Barroso aanpassen en goedkeuren. Het ontwerp voorziet dat de lidstaten hun lonen in overeenstemming moeten brengen met hun productiviteit. Ze zullen de lonen dus moeten matigen indien de arbeidskosten te hoog oplopen. Ook moeten ze hun schuldpositie beter beheren, zelfs systematisch afbouwen. En de pensioenen zullen meer in lijn gebracht worden met de levensverwachting van de bevolking.

In april volgt de ontwerpbegroting die de regering Leterme moet indienen. Dit werkstuk zal getoetst worden aan de Lissabon-doelstellingen: hoe pakken wij onze arbeidsmarkt aan?

Dit scenario heeft veel weg van de besparingsronde die de regering Dehaene II ons eind de jaren negentig oplegde om wijlen de Belgische frank in de euro te loodsen. Alleen berekenden specialisten dat de komende besparingsronde dubbel zo zwaar zal worden. En we zijn er nog niet aan begonnen. Terwijl in alle EU-landen nieuwe en oude regeringen  saneringsinspanningen leveren, kijkt België machteloos toe.

We leven al jaren boven onze stand. Wie de ministerportefeuilles ook krijgen, ze zullen met de bijl zwaaien. De nieuwe ploeg wordt een besparingsregering. Alle groepen en vakbonden die eraan denken met sympathisanten, voetzoekers en spandoeken de Wetstraat te blokkeren, zijn er aan voor de moeite. Wat ze nog kunnen vragen is genade: dat ze gespaard worden als de bijl valt. De werklozen kunnen zich al voorbereiden: hun vergoedingen zullen minder lang lopen.

Onze politici hebben het ons nog niet verteld, maar vanuit de Berlaymont dondert er een aardverschuiving af op onze arbeidsmarkt. Zet u schrap.