“Uitkeringsfraude is in de eerste plaats een perfide en doorgedreven vorm van asociaal gedrag.”

Is het wel normaal dat iemand twintig jaar of langer een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen? En hoelang kunnen we nog de ogen sluiten voor het feit dat mensen tweeduizend kilometer van hier een enkeltje Brussel kopen met maar één objectief voor ogen: een sociale uitkering die stukken hoger ligt dan het armzalige loontje dat ze in hun eigen land met veel zwoegen bij elkaar kunnen schrapen?

De oprispingen komen niet uit politieke hoek, maar van een topambtenaar van de sociale inspectie. Gepokt en gemazeld in de strijd tegen de uitkeringsfraude. En er meer dan ooit van overtuigd dat de nieuwe regering meer middelen moet inzetten om dit veelkoppige monster efficiënter te bestrijden. Vanuit een besef dat we het ons niet langer kunnen veroorloven om die vele tienduizenden individuele fraudegevallen af te doen als onbetekenend of irrelevant, of erger nog, er haast een zweem van sympathie voor op te brengen. En vanuit de vaststelling dat - en we citeren letterlijk -  “mensen zelfs niet meer naar België komen om te werken, maar uitsluitend in de hoop een uitkering te krijgen. Wat, via de OCMW’s, ook almaar zwaarder doorweegt op het budget van gemeenten en (groot)steden.”

De man heeft een punt. Meer nog, hij scoort een fraaie hattrick in volle regeringsonderhandelingen én barre economische tijden. De vorige regering mag dan al een staatssecretaris voor de fraudebestrijding hebben gebaard, die moest vooral de grootschalige, georganiseerde fiscale en sociale fraude bestrijden. Intussen blijft de aanpak van individuele uitkeringsfraude hopeloos versnipperd en lekt er onder meer via de OCMW’s, de RVA en het Riziv jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s uit de staatskas. En ja: dat je buurman drie dagen op vijf dagen in de zon ligt maar op het einde van de maand vlotjes 500 of 1000 euro meer raapt dan jij die elke dag uit werken gaat, is ronduit stuitend. Toch gaat het voorbij aan de essentie van dit debat. Uitkeringsfraude is in de eerste plaats een perfide en doorgedreven vorm van asociaal gedrag. Net zoals fiscale fraude dat is. Wanneer ons huidige sociale zekerheidsmodel almaar zwaarder in de verdrukking komt, is dat deels te wijten aan de impact van die fraude. Dat uitgerekend een socialistisch excellentie uit het zuiden des lands het al jarenlang als haar morele en politieke plicht beschouwt om hiertegen niet zwaarder op te treden, belooft weinig goeds voor de toekomst.