“In sommige bedrijven laten managers zich maar al te graag omringen door ja-knikkers.”

Weg met de ja-knikkers

Beste CEO,

De mot zit weer in onze economie, en neen, het is niet voor even. Daarom kom ik met een nieuw, ietwat provocerend recept om de crisis te bezweren in je eigen bedrijf: knikker de ja-knikkers buiten, of nog beter én goedkoper: creëer een bedrijfsklimaat waarin ja-knikkers het zelf op een lopen zetten. Klinkt hard, maar laat mij toe om mijn stelling te staven.

Een ja-knikker is het type werknemer dat blind gehoorzaamt aan zijn baas, in goede en slechte tijden. Een noeste werker, daar niet van. Af en toe heeft hij zelfs een ander of – stel u voor - origineler idee dan zijn leidinggevende, maar dat houdt hij liever voor zich. Uit zelfbehoud of uit angst om zijn mening te spuien. Want de volgende promotie komt eraan, en die wil hij niet mislopen.

In goeie tijden loopt het allemaal nog wel los met ja-knikkers, maar in slechte - lees hyperconcurrentiële -  tijden hebben bedrijven nu eenmaal nood aan mensen met baanbrekende ideeën die bovendien het lef hebben om ze door de maag van hun manager te splitsen. Zoniet loopt de generaal met zijn legertje hondstrouwe soldaten recht in de armen van de vijand. Maar dat kan enkel in een bedrijfscultuur waarin je als werknemer mag mikken en missen, dwaalwegen bewandelen, om na elf vergissingen opeens op dat ene idee te komen dat het bedrijf weer op ramkoers zet, de productiviteit verhoogt, de concurrent een hak zet.

Lees er anders maar eens de turf ‘Oeps, waarom fouten maken ons grootste talent is’ op na van de Amerikaanse Kathryn Schulz. Haar kernbetoog: wie fouten probeert te vermijden, loopt heel wat mis. In succesvolle productiebedrijven stimuleren ze iedereen – arbeiders op kop – om mee te denken over vernieuwingen. Ideeënbussen, premies en bonussen stimuleren de creativiteit. Vergissingen zijn ten strengste toegelaten.

Nog één ding moet mij van het hart: schiet niet meteen op de ja-knikker in kwestie. In sommige bedrijven laten sommige managers zich maar al te graag omringen door ja-knikkers. Of nog erger: ze maken van werknemers met een afwijkende mening slaafse apostelen zonder mening.

Denk daar maar eens over na, beste CEO.