“Passie zit niet verstopt in een hoge functie, een vet salaris of een nog grotere bedrijfswagen.”

Geluk in het leven

Mijn schoonbroer Gunter elektrocuteerde als achtjarige bijna zijn zus door de deurklink onder stroom te zetten.

De snoodaard werd ingenieur. Lieve blonk in de lagere school al uit in opstellen. Ze werd journalist. Mijn neefje verslindt boeken over planeten, sterren en meteoren. Het zou me niet verwonderen indien hij het schopt tot wetenschapper. Maar talent komt niet altijd vanzelf bovendrijven. Peter blonk uit in tekenen als kind, maar vandaag werkt hij in de administratie. “Jammer, maar ik dacht dat ik niet goed genoeg was.”

Laat kinderen van drie knutselen of een tekening maken over pakweg Sinterklaas, en ze tonen hun meesterwerk aan iedereen die het wil zien. Apetrots zijn ze. Maar met elk jaar dat erbij komt, verliezen vele kinderen een stukje van hun speelse vrijheid en kinderlijk enthousiasme. Ze worden steeds gevoeliger voor andermans mening, en tegen dat ze volwassen zijn, hebben ze het vermogen om dingen gewoon uit te proberen grotendeels verloren. Uit angst of schaamte.

Met alle respect voor al die fantastische leraars en leraressen, maar ik merk het al op de basisschool. Kinderen van dezelfde leeftijd behoren dezelfde talenten en dezelfde rapporten te hebben. Is er een manco voor wiskunde, dan wordt daar op gehamerd en gedrild. Of: eerder alle tekortkomingen bijschaven dan dat ene talent maximaal te stimuleren. Er zijn nochtans vele manieren waarop je intelligent kunt zijn of uitblinken: in taal, muziek, wiskunde, wetenschap, in lichaamsbeweging en dans, in ruimtelijk inzicht, of in je relatie tot andere mensen,.... Detecteer dat specifieke talent bij kinderen, stimuleer het, verfijn het, geef het alle kansen. Hetzelfde voor hr-afdelingen: durf graven naar de talenten en passies van je werknemers, zeker als ze niet meteen aan de oppervlakte blootliggen.

Ik ben er immers heilig van overtuigd dat geluk in het leven heel nauw samenhangt met het ten volle benutten van je talenten en passies. En niet met hoe hoog je op de carrièreladder staat. Passie zit niet verstopt in een voorbestemde functie, een vet salaris of een nog grotere bedrijfswagen. Je moet ze eerst en vooral in jezelf zoeken. Punt uit.