“Op termijn levert dit 10.000 jobs op”

Megasteden zijn verantwoordelijk voor mega-elektriciteitsverbruik en mega-CO2-uitstoot. “De smart grid, of het slimme elektriciteitsnet zal het tij helpen keren”, zegt ingenieur Jeroen Vanfraechem van Siemens. De Finse hoofdstad Helsinki is pionier.

“Onder invloed van de klimaatverandering, de schaarser wordende grondstoffen en de verstedelijking is de energiesector in één decennium geëvolueerd van een stabiele naar uiterst dynamische sector”, zegt Jeroen Vanfraechem, verantwoordelijke ‘renewable energy’ bij Siemens. “In de nabije toekomst zullen we steeds meer onze toevlucht moeten nemen tot hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Door hun afhankelijkheid van de natuur zijn die bronnen onvoorspelbaar: de wind kun je niet regelen, in tegenstelling tot een klassieke gascentrale. Veel hernieuwbare bronnen staan niet op de plaatsen waar we vroeger onze centrales gebouwd zouden hebben, denk maar aan de zonnepanelen op de daken van de huizen. Ons elektriciteitsnet is niet aangepast aan die nieuwe realiteit. Als de opgewekte energie afhankelijk is van de natuur, kan de productie niet meer beïnvloed worden, maar zal de vraag aangepast moeten worden. Alleen de smart grid kan daarvoor zorgen. In de toekomst zal zo’n intelligent elektriciteitsnet tegen je wasmachine ‘zeggen’: ‘Sorry, maar er is nu onvoldoende stroom voorhanden om de was te doen want de zon schijnt niet hard genoeg. Wacht nog een uurtje, dan is het uw beurt.’”

Samen met Nokia Siemens bouwt de energiemaatschappij Helsingin Energia in Kalasatama, de spiksplinternieuwe ecologische wijk van Helsinki, de allereerste smart grid. “Kalasatama wordt dé norm voor steden die op een slimme manier met energie willen omgaan”, zegt Seppo Ruohonen, ceo van Helsingin Energia. “Lokale producenten en consumenten zullen op een interactieve, verstandige manier met elektriciteitsvoorziening kunnen omgaan. De bouw van de wijk is nu gestart en de eerste resultaten zullen tegen eind 2011 te zien zijn. Op langere termijn – tegen 2030 - zal dit project 10.000 nieuwe banen opleveren.”

Terug naar het dossier

Verschenen in Vacature Magazine op 16/10/10