“Ook al zal deze crisis nog jaren blijven nazinderen, maak nu al werk van anders gaan werken.”

Anders en beter: met uitroepteken!

Anders en beter dus. In eerste instantie met vraagteken. Vanuit de overtuiging dat het sowieso anders wordt, op en naast de werkvloer. Maar ook in de hoop dat 2013 beter kan, na vijf slopende jaren die bij iedereen de nodige sporen hebben achtergelaten, privé en professioneel.
Zonder aan overdreven doemdenken te willen doen: zij die vandaag beweren dat de crisis er stilaan opzit, geven vooral blijk van een ongezonde dosis voluntarisme, ook als ze Herman Van Rompuy heten.

Laat dit evenwel geen bezwaar zijn: willen we de crisis nog een jaar langer als schaamlapje gebruiken om vooral niets te doen en bij de pakken te blijven zitten? Of is dit het uitgelezen moment – ‘never waste a good crisis’, weet u wel – om eens stevig aan de boom te schudden? Want laten we onszelf vooral niets wijsmaken: ons economisch model wordt nooit meer wat het geweest is. Een pak oude zekerheden zijn al gesneuveld, tal van andere verworvenheden staan op de helling.

“Ook al zal deze crisis nog jaren blijven nazinderen, maak nu al werk van anders gaan werken.”

Anders en beter gaan werken, dat start bij uzelf, bij uw directe chef of bij de mensen die u aanstuurt, maar net zo goed bij de ceo die 3.000 medewerkers onder zijn hoede heeft. Het vertaalt zich in een andere managementstijl, waarin autoriteit deels plaats maakt voor autonomie. Het komt er via meer zin voor creativiteit en verantwoordelijkheid bij werkgever én werknemer, ook als het even wat minder gaat. Het gaat over meer efficiëntie, met dank aan de nieuwste technologie die veelal schromelijk onderbenut blijft. En het eindigt bij het besef dat altijd maar meer zeker niet altijd synoniem staat voor veel beter.

En nee, dat alles hoeft zich niet noodzakelijkerwijs te vertalen in anarchie op de werkvloer, zoals we ietwat provocerend suggereren, wel in werkgevers én werknemers die open staan voor een nieuw verhaal. Na jaren van beknotten en besparen hebben we nood aan een nieuw perspectief. Werknemers willen opnieuw kunnen dromen, en gaan op zoek naar een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Managers die dat, met de crisis als excuus, onder de mat blijven vegen, tekenen op termijn het doodvonnis van hun bedrijf. Talentvolle medewerkers verlangen autonomie om zich verder te ontplooien, geen verkrampt controlemanagement oude stijl. Ook al zal deze crisis nog jaren blijven nazinderen, maak nu al werk van anders gaan werken. Laat dat ook onze wens zijn voor het nieuwe jaar: anders én beter. Met uitroepteken.

(Niet) mee eens?