“Onze concurrentiepositie brokkelt systematisch af. Misschien hebben u en ik dat nog niet gevoeld, maar dat komt wel. Want onze welvaart hangt van af onze export: goed voor viervijfde van ons bbp.”

Strompelend richting groei

Langzaam ontwaakt de Wetstraat in de reële wereld. Na twee jaar navelstaarderij proberen onze politici weer greep te krijgen op de ontwikkelingen. Zo schudde premier Di Rupo een eerste ‘relance’-nota uit de mouw. Blijkbaar wil de regering werken aan een ‘groeipad’ voor onze economie. Met de huidige nulgroei is dat geen luxe. Eindelijk komen bij deze dames en heren de concurrentiepositie van ons land en de loonkosten in het vizier. Het wordt tijd dat de regering hier klare wijn schenkt.

Het groeidebat begint in België met een achterstand. Vele buurlanden hebben tijdens hun saneringsrondes al plannen ontvouwd om hun economieën gezond te houden. Bij ons kan de recente, gezamenlijke nota van de Nationale Bank, het Planbureau en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als startpunt dienen voor dit debat. De nota toont duidelijk aan dat de Belgische loonkosten de voorbije jaren sneller stegen dan die van de buurlanden. Daarom liggen de loonkosten hier ongeveer 15 procent hoger. Niet te verwonderen dat onze concurrentiepositie systematisch afbrokkelt. Misschien hebben u en ik dat nog niet gevoeld, maar dat komt wel. Want onze welvaart hangt van af onze export: die is goed voor viervijfde van ons bruto binnenlands product.

Kan Di Rupo een geloofwaardige ‘relance’ organiseren? De concurrentie- en de innovatiekracht van onze bedrijven kwamen bijzonder weinig aan bod in zijn tussenkomsten bij de regeringsvorming. Heeft hij hierover wel een visie? Als een zachte heelmeester hanteerde hij in de besparingsronde van eind vorig jaar 154 maatregelen en in de voorbije begrotingscontrole nog eens 119. Hij is vooral een meester in het sparen van de kool en de geit.

Om dit zelfgenoegzame land opnieuw te lanceren is iets meer nodig. Bijvoorbeeld, gedurfde acties die de arbeidskosten drukken, de arbeidsorganisatie flexibeler maken, …  Op die manier kan een sterke, gedreven regering, zelfs in deze moeilijke tijden, een echte ‘relance’politiek realiseren. Het is mogelijk, mits een scherpe visie en een ijzeren wil. Spijtig genoeg ontbreekt het onze nationale regering aan alle twee.
Kan de Vlaamse regering dit gat opvullen?