“Onthutsend: een CEO die toekomstig talent onomwonden aanraadt elders heen te trekken.”

Status quo

“Wanneer je kijkt naar de moeilijkheden van de Europese landen, dan zijn die enkel het gevolg van de opgestapelde problemen van een voorbijgestreefde welvaartstaat. Ik denk dat hun arbeidswetten uit een ander tijdperk stammen. Die wetten zetten aan tot luiheid en inertie, eerder dan tot hard werken. Het principe van loon naar werken bestaat niet meer.” Ze was hard en ze was duidelijk, de boodschap die Jin Liqun, voorzitter van de China Investment Corporation vorige week meegaf op de Arabische zender Al Jazeera.

Qua timing kwam ze in ons land ook niet ongelegen. Want amper waren Liquns woorden koud, of er kwam al de melding dat er een spoorstaking op til was – houdt iemand nog bij de hoeveelste dat intussen is dit jaar? – en dat de vakbonden een grote manifestatie organiseren tegen de afschaffing van de automatische loonindexering. Met meer dan 5.000 kwamen ze deze week ook opdagen in Brussel. Beducht en bevreesd om kostbare verworvenheden en privileges uit handen te geven. Hun goed recht, en de sociale bekommernis is bovendien begrijpelijk: in de economische grootmacht VS leefde één op de zeven mensen vorig jaar in armoede. Maar een minstens even terechte vraag: in hoeverre gaven de stakers zich rekenschap van de uiterst precaire economische context waarin we ons vandaag bevinden?

Ons land en bij uitbreiding Europa staat op een sleutelmoment in zijn geschiedenis. En dan is het op zijn minst vreemd dat sommigen een gevecht voeren waar elders al lang geen sprake meer van is. De spijkerharde realiteit is dat Azië ons economisch voorbij steekt en Europa in de komende decennia structureel arm(er) dreigt te worden. En Liqun mag dan al niet de eerste zijn die de boodschap verkondigt, ze lijkt na al die tijd nog steeds niet overal doorgedrongen. Patrick De Maeseneire, CEO van Adecco, zei in een kranteninterview vorig weekend dat hij Vlerick-studenten aanraadt om West-Europa achter zich te laten. Hij zei het haast en passant, maar het is onthutsend: een ceo die toekomstig talent onomwonden aanraadt elders heen te trekken. Zolang onder meer de vakbonden hardleers en koppig blijven mikken op een status quo –zoals deze week opnieuw bewezen - heeft hij misschien niet helemaal ongelijk.

“Sterft, gij oude vormen en gedachten”: zouden de vakbonden die oude socialistische kreet niet eens van onder het stof halen?