“Ondanks de grote spaardrift blijft Duitsland investeren in onderzoek. Vlaanderen niet.”

Elke week geeft een van onze journalisten zijn mening over een thema uit de economische actualiteit. Deze week vergelijkt Erik Verreet de Vlaamse economie met die van de Duitsers.

Het Duitse model is misschien wel blond maar is het ook aantrekkelijk? Volgens het VBO, Unizo en Geert Noels wel. Ze wijzen allen naar onze oosterburen. Duitsland kan mooie cijfers voorleggen: 3% groei in 2010 (België + 1,4%), 158 miljard euro handelsoverschot (België + 16 miljard) en een beperkte werkloosheid van 7,6% (België 11,3%). Het land trekt het economisch herstel van Europa.

Maar dat ging samen met zware ingrepen: een volgehouden loonbeteugeling, een lagere uitkering voor werklozen en geen recht op een minimumloon. Recent steeg de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en verhoogde de bijdrage voor het pensioen. Ook snoeit de regering Merkel 10.000 ambtenaren en 40.000 soldaten weg. “In Duitsland groeiden de voorbije jaren armoede en de loonongelijkheid sneller aan dan in elk ander westers land”, vat de Oeso de gevolgen samen. “De loonmatiging stimuleert de Duitse uitvoer kunstmatig”, meent vakbondseconoom Till Van Treeck. Duitse economen waarschuwen dat hun land een ‘mercantilistische’ politiek volgt: Duitsland smukt de eigen handelsbalans op ten koste van zijn buurlanden. Of Merkel ondergraaft de Europese solidariteit.

Econoom Paul Van Rompuy (K.U.Leuven) loopt het Duitse model ook niet wild achterna. “Dat zou ons een kater opleveren. Als we de strenge loonmatiging van Duitsland kopiëren, zou dat in tegenstelling tot wat we verwachten, leiden tot banenverlies.” Hij gelooft wel dat België zijn lonen verder moet beheersen. Maar de econoom mikt vooral op een hogere productiviteit en een vernieuwing van ons verouderd productaanbod. Ook onze arbeidsmarkt is aan hervorming toe zodat de laaggeschoolden sneller een baan vinden. Deze mix van oplossingen kennen we al jaren. Maar niemand durft er aan beginnen. Alles blijft steken in de coulissen van het sociale overleg en de ruzies in de Wetstraat. Onze politici en sociale partners verliezen ongelooflijk veel tijd en energie in zogenaamde symbooldossiers. Aan het essentiële komen ze niet toe.

Duitsland is zeker niet het ideale voorbeeld, maar bij onze oosterburen beweegt er wel wat. En ondanks hun grote besparingsdrift, blijven de Duitsers zwaar investeren in onderzoek, wat in Vlaanderen niet het geval is. Misschien hebben we al die jaren onze politici te vet betaald? Waarom vergoeden we hen niet naargelang hun opbrengst voor het land?