“Langer werken wordt teruggebracht tot een cijferdiscussie. Noch de vakbonden, noch de werkgevers lijken begaan met de kwaliteit van de tewerkstelling van de 45-plusser.”

Kwaliteit

Het zijn bewogen tijden op onze arbeidsmarkt. Vakbonden die de straat op trekken, het middenveld dat zich roert, het publiek dat zich soms fel in het debat mengt en daarbovenop politici die verbeten discussies voeren: geen kat die de voorbije weken en maanden niets te verkondigen had over langer werken, zo leek het. Maar zelfs met de versoepeling van het brugpensioen deze week blijft de conclusie wat ze is: langer werken komt er. Ontegensprekelijk een scharniermoment, maar toch ontbrak er iets in de hele discussie. Wat? Nuance in de eerste plaats. Want de discussie over de vergrijzing en langer werken werd haast overal terug gebracht tot een al te simpele cijferdiscussie: hoelang moeten we nu precies doorwerken? Tot 65, 67 of 70 jaar, dat leek de essentie van het debat.

Het is een vreemde vaststelling: noch bij de vakbonden, noch bij de werkgevers leek er tijdens de discussie ogenschijnlijk veel bekommernis te leven over de kwaliteit van de tewerkstelling voor wie langer werkt. Hoewel dat misschien ook niet helemaal verwonderlijk is. Bij de vakbonden proef je wel vaker de impliciete idee dat werken iets negatiefs is, haast een noodzakelijk kwaad waarmee mensen willens nillens in hun bestaan moeten voorzien. Slechts zelden hoor je bij hen het idee dat werken ook een positieve manier bijdraagt tot iemands identiteit en levenskwaliteit. Ook op latere leeftijd, jawel.

En voor alle duidelijkheid: ook de werkgevers en de werkgeversorganisaties gaan niet vrijuit. Door de bijsturing die de regering-Di Rupo deze week voorzag in de regeling voor het brugpensioen dreigen bedrijven uit vooral de technische sector veel knowhow te verliezen, reageerde Karel Van Eetvelt van Unizo. Een meer dan terechte opmerking, maar hoe geloofwaardig is ze, als bedrijven zelf op een pijnlijke manier verzuimen 55-plussers aan te werven? Ook werkgeversorganisaties maken op geen enkele manier duidelijk hoe zij van plan zijn om mensen te motiveren om langer te werken, wat toch op zijn minst ook een onderdeel van de discussie zou moeten zijn. Werknemers bijscholen, autonomie geven, flexibel laten werken, … : het zijn allemaal vrij eenvoudige middelen die daartoe kunnen bijdragen, maar in de discussie te weinig ter sprake komen. Een gebrek aan duidelijke visie in beide kampen: zou dat de reden zijn?