“Kan het vallen van de bladeren ook verregaande gevolgen hebben voor de intellectuele capaciteiten van onze vakbonden?”

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de werkvloer. Deze week is Filip Michiels aan de beurt. Hij heeft het over de rol van de vakbonden.

Kan het vallen van de bladeren ook verregaande gevolgen hebben voor de intellectuele capaciteiten? Onze vakbonden plaatsen deze vraag elke week iets nadrukkelijker op de agenda.

Eerst was er de dubbele treinstaking die, hoewel een akkoord met de NMBS-leiding in het verschiet lag, niet meer kon worden afgeblazen. Terwijl dat in deze tijden van massacommunicatie toch een fluitje van een cent zou moeten zijn. Tenzij het tonen van de eigen spierballen voor sommige vakbondslui nog net iets belangrijker is dan het bereiken van het uiteindelijke doel, maar dat zouden zelfs wij amper durven suggereren.

Vervolgens kwam er de oproep van ABVV-topman Rudy De Leeuw om, schouder aan schouder, een progressief front te vormen tegen N-VA. Waarom net een werknemersorganisatie zich op dergelijke groteske wijze meent te moeten verzetten tegen een partij die politiek bedrijft op basis van een democratisch verkregen mandaat, ontgaat ons volledig. Last but not least was er de vakbondsblokkade van de Total-depots in Feluy, waarmee de kameraden brandstofleveringen aan Frankrijk wilden beletten. In het kader van de internationale solidariteit, heet dat dan. Dat mag er bij de basis ingaan als zoete koek, de vakbondsstrategen weten zelf maar al te goed dat de impact van dat soort wilde acties verwaarloosbaar is.

Bij het lezen van al die ongein gaat een mens zich spontaan afvragen of onze vakbonden echt niets beter te doen hebben. Zoals bijvoorbeeld een strengere controle op de financiële handel en wandel van Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling. Officieel moeten ze daar de belangen van de werknemers en werkzoekenden verdedigen, maar in praktijk hebben ze het blijkbaar iets te druk met al hun andere activiteiten. Eerder deze week raakte bekend dat zomaar eventjes 65 procent van het totale jaarbudget van Actiris – goed 250 miljoen euro – niet naar de begeleiding en activering van werkzoekenden gaat. Nee, in Brussel besteden ze dat geld liever aan de betaling van goed 6.500 gesubsidieerde contractuelen, die voornamelijk voor de eigen gemeentebesturen aan de slag zijn. Met medeweten en actieve steun van diezelfde vakbonden. Intussen ontvangt 70 procent van de 110.000 werkzoekenden in de hoofstad geen individuele begeleiding. En is er helaas ook geen geld om veel zwaarder te investeren in lessen Nederlands, nochtans een snelweg richting meer tewerkstelling. Herfstmoeheid of schuldig verzuim? U mag het zelf invullen.

Nog meer standpunten lezen?