“Jaarlijks zijn er meer vennootschappen die geen aangifte indienen dan vennootschappen die grondig gecontroleerd worden.”

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de arbeidsmarkt. Deze week vraagt journalist Nico Schoofs zich af waar het naartoe moet met de falende belastingcontrole in ons land.

Meer dan 34.000 vennootschappen, bijna één op tien, diende vorig jaar geen belastingaangifte in. Liefst 11 procent meer dan twee jaar eerder. 34.000 keer blijk van een volslagen gebrek aan ethiek, want op die manier verschaffen al die bedrijven zich een concurrentieel voordeel ten opzichte van zij die wel netjes de aangifte invullen. Maar evenzeer een logisch gevolg van het zoveelste fiasco van Financiën. Want u leest het goed: het aantal vennootschappen dat aan een grondige fiscale controle wordt onderworpen varieert van 1 procent in Nijvel, over 3 procent in Brussel, tot 7 procent in Roeselare. Anders gezegd: er zijn jaarlijks meer vennootschappen die geen aangifte indienen dan vennootschappen die grondig gecontroleerd worden. Gevolg: de staatskas loopt flink wat geld mis. Tiens, en ik die dacht dat ‘alle beetjes hielpen’ in deze budgettair benarde tijden?

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert wierp in dat verband een uiterst relevante vraag op tijdens de Commissie voor de Financiën en de Begroting van 24 november. “Als een bedrijf niet eens zijn belastingaangifte indient, kunnen we niet eens weten of het fraudeert. Een groot gevaar voor het economisch bestel.” Dat gevaar is zeer zeker reëel. Onder die bedrijven die geen belastingen indienen, zitten immers een pak ‘slapende vennootschappen’. Niet zelden worden die na een lange winterslaap ingezet als postorderbedrijf in criminele circuits. En dan hebben we het ineens niet alleen meer over belastingontwijking, maar zijn we aanbeland bij regelrechte sociale en fiscale fraude. Vacature kon zelf vaststellen na maandenlang onderzoek hoe dergelijke postorderbedrijven via valse facturen de illegale tewerkstelling van vele tienduizenden Brazilianen in de Belgische bouwsector moeten verdoezelen en honderden miljoenen euro’s helpen witwassen. De neerslag daarvan leest u deze en volgende week in ons magazine.

Of hoe de falende belastingcontrole in ons land de schatkist twee keer doet bloeden. Ik kan me tot slot helemaal aansluiten bij diezelfde Hendrik Bogaert, tijdens diezelfde Kamercommissie: “Een bedrijf dat manifest geen belastingaangifte blijft indienen, moet op een andere manier geschrapt worden of bedreigd worden met schrapping.”